Hoppa till innehållet

Lista

Publicerad: 4 oktober 2014
21-37 av 37
Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6. del 2, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0026P

Kursen är en fortsättning på kursen U0027P Naturorientering och teknik för grundlärare 4-6 del 1 och ger behörighet i naturorientering och teknik upp till årskurs 6.

Naturorientering och teknik i förskoleklass och skolår F-3, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0017P

Det här är en kurs för den som är intresserad av elevers lärande i naturvetenskap och teknik i förskoleklass och årskurs 1-3.

Pedagogik 3, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0023P

Kursen avser att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i hur vetenskaplig kunskap om pedagogikens studieobjekt skapas.

Pedagogik A, grundkurs, 30 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0008P

Vetenskapen pedagogik utgör ett forskningsområde med fokus på människans hela kulturalisering i termer av mening och identitet.

Pedagogik B, fortsättningskurs, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0009P

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i pedagogikens problemområden och i kursen studeras påverkansprocesser i olika miljöer.

Pedagogisk och relationell kompetens i skola och förskola, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0061P

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas relationella kompetens inom pedagogiskt arbete samt deltagarnas kunskaper om olika kommunikations- och konflikthanteringsstrategier.

Specialpedagogik 3, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/S00/S0014P

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Specialpedagogik A, grundkurs, 30 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/S00/S0004P

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Specialpedagogik B, fortsättningskurs, 30 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/S00/S0005P

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom det specialpedagogiska forskningsfältet.

Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 1, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0054P

Kursen vänder sig till dig som är grundlärare och vill bredda din kompetens inom det specialpedagogiska området.

Specialpedagogiskt ledarskap i årskurs F-3 och 4-6 del 2, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0055P

Kursen vänder sig till dig som är grundlärare och vill bredda din kompetens inom det specialpedagogiska området.

Svenska för grundlärare F-3, del 1, 15 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/U00/U0002S

Kursen vänder sig till dig som är lärare och vill bredda din utbildning för undervisning i svenska i skolår F-3. Studierna bedrivs på heltid.

Teknik för grundlärare åk 1-6, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0039P

Teknik finns överallt i vår vardag. Den finns i vårt samhälle, hemma, i vårt arbete samt under vår fritid. Men vad är teknik som skolämne? Vilka kunskaper och förmågor är det som skall utvecklas?

Uppskattande förhållningssätt: lärande, etik och hälsa, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/L00/L0041P

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola som vill utveckla ett uppskattande förhållningssätt.

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, 7,5 Högskolepoäng

Syftet med kursen är att utvecklaförskollärares specialpedagogiska kompetens samt attutveckla förskollärares kunskaper inom språk-, matematik- och kommunikationsutveckling i förskolan. Kursen ingår i förskollärarlyftet.

Äventyrspedagogik fortsättningskurs 2 med inriktining mot äldre barn och ungdomar., 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0046P

Kursen ger dig konkreta redskap som du kan tillämpa med alla åldersgrupper från ca 9 år till vuxna.

Äventyrspedagogik, grundkurs 1 med allmän inriktning, 15 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: https://www.ltu.se/edu/course/P00/P0044P

Kursen ger dig redskap för att arbeta med skogen och närmiljön som arena för lärande i skolan, förskolan och fritidsverksamheten. Två fyradagars sammankomster med mellanliggande kursuppgifter, orter och datum på www.ltu.se/edu/aventyrspedagogik