Hoppa till innehållet

Fristående kurser inom media

Oavsett vilken typ av medieföretag du vill jobba på kommer du ha nytta av den ämneskunskap och inblick i branschen du kan få på våra fristående kurser. Våra lärare och gästlärare har stor erfarenhet av att jobba i en medievärld där utvecklingen går snabbt.

Skapa själv, spela in eller presentera? För webben eller tryck? Analogt eller digitalt? Oavsett vilket erbjuder Luleå tekniska universitet en stor spännvidd på kurser inom media. En del av dessa drar tydligt mot det konstnärliga skapandet. Kurserna kretsar ofta kring ämnen som ljud eller design men vi har även kurser i fotografering, ljussättning och bildbehandling. Dessutom har vi kurser som är inriktade mot datorgrafik eller webben. De flesta av kurserna ges på plats men flera ges också på distans eller helt över nätet.
De lärare och gästlärare du träffar på våra kurser har både stark koppling till och stor erfarenhet av mediebranschen. Det gör att våra studenter får gedigen ämneskunskap och en unik inblick i hur det är att jobba på ett medieföretag. Den utbildning du får svarar mot den snabba utvecklingen som finns i medievärlden just nu.