Toppbild - fristående kurser

Fristående kurser inom miljö- och naturresurser

Luleå tekniska universitet erbjuder en rad kurser för dig som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor och vill vara med och skapa ett hållbart samhälle.

Våra kurser inom miljöområdet ger dig en god överblick av ämnet och värdefulla kunskaper oavsett utbildningsfokus. På våra kurser möts bland annat ingenjörer, ekonomer och studenter med ett samhällsvetenskapligt fokus.

Många av våra kurser koncentrerar sig på organisationer och hur systematisk ledning och styrning kan bidra till en hållbar utveckling. Inom detta område kan man hitta kurser som bland annat berör företags miljökrav, etik och sociala ansvar.

Andra kurser har ett mer globalt fokus där exempelvis jordens resurser står i fokus och där politiska, rättsliga och ekonomiska faktorer diskuteras. Bland annat hur de begränsar eller öppnar upp för ett hållbart resursutnyttjande eller hur klimatförändringar och gränsöverskridande föroreningar kan hanteras.