Hoppa till innehållet

Fristående kurser inom samhällsvetenskap

Våra kurser riktar sig till dig som vill vara med och påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning och på ett sätt som gynnar den enskilda individen. Om du vill arbeta med samhällsfrågor kan du med fördel välja många av våra kurser – oavsett utbildningsinriktning.

Inom områdena sociologi och psykologi hittar du kurser som berör organisation, ledarskap, identitet och sociala grupper. Detta ger dig värdefulla kunskaper om du vill arbeta som chef eller ledare i ditt framtida yrke.

Många av våra kurser har ett statsvetenskapligt fokus och behandlar frågeställningar som politikens betydelse för, och påverkan på, vårt samhälle. Du kan också få kunskaper om hur samhällsekonomin fungerar, hur prissättning sker och hur de globala marknaderna och samhället har växt fram historiskt sett samt olika gruppers sociala förutsättningar.

Miljö- och hållbarhetsfrågor får ett allt större utrymme i samhället och kunskaper inom detta efterfrågas av allt fler arbetsgivare. Hos oss kan du läsa kurser som handlar om hur klimatförändringar påverkar både politiken och oss som individer, hur våra naturresurser utnyttjas och om företags sociala ansvar i samhället.