Toppbild - fristående kurser

Fristående kurser inom teknik

Vår tekniska profil gör att vi har ett stort utbud av tekniska kurser. Vår forskning i världsklass borgar för att kurserna håller hög kvalitet och att de är anpassade mot industrins och samhällets behov.

Teknik handlar om att utveckla produkter och processer som förbättrar människors vardag, men teknikutvecklingen måste samtidigt vara miljömässigt hållbar. Det finns kurser att läsa inom det mesta som har med teknik att göra, allt ifrån elektronik till avancerad ädelstensslipning.

På den ranking som görs av Urank, Sveriges universitetsranking, placerar sig Luleå tekniska universitets  tekniklärare på första plats. Det är framförallt våra lärares gedigna forskningsanknytning som ligger till grund för topplaceringen.