Hoppa till innehållet
Shilpi Shina
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Det är alltid användarens perspektiv som styr"

Publicerad: 10 september 2020

Shilpi Sinha bor i Helsingborg och jobbar som UX Lead & Researcher på IKEA group. Hon tycker att det har varit en fördel i karriären att ha läst högskoleingenjörsprogrammet i teknisk design vid Luleå tekniska universitet eftersom arbetsgivarna gärna ser sökande från lärosäten som kan bidra med nya perspektiv.

Vilka arbetsuppgifter har du? 

– Jag jobbar med webb, appar och andra digitala lösningar. Det kan vara allt från IKEAs globala hemsida till de självserviceskärmar som finns i våra butiker. Jag var med om att starta och leda IKEAs organisation för UX-design vilket handlar om design i digital miljö – allt från den visuella designen till hur användarna interagerar med den digitala lösningen. Mycket i UX-design handlar om de psykologiska aspekterna av hur användaren upplever till exempel en hemsida. Det är alltid användarens perspektiv som styr. Antag att vi har designat en knapp som det står ”Köp” på. Om kunden vill köpa något men inte använder knappen kan det tillexempel bero på att hen inte hittar knappen eller förstår att det är en knapp. Då måste vi designa funktionen utifrån den upplevelsen. Vi försöker också återskapa känslan av varuhuset på vår hemsida. Kunden ska kunna göra sig en uppfattning om hur en viss möbel ser ut i verkligheten. Liksom IKEAs varuhus har en arkitektur som gör att kunden ska se våra produkter i en ordning som är mest relevant för dem så ska hemsidan struktureras på ett sätt som är relevant för kunden.  

Hur ser en dag på jobbet ut? 

– En del av mitt jobb handlar om arbetsledning. Jag har regelbundna möten med olika designgrupper. Jag ger feedback på deras arbete. Jag ansvarar också för rekrytering av personal inom UX. Mycket av min arbetstid ägnas åt research. Jag och mina kollegor analyserar användarnas kundresor. Vi försöker svara på frågor som hur de navigerar på vår webbplats och hur de har hittat dit. Vi tar även fram kvalitativa data i form av observation av och intervjuer med användare samt användartester.  

Vad är det bästa med ditt jobb? 

– Det är väldigt kreativt och handlar om problemlösning. Det är kul att jobba för ett globalt företag som IKEA som många känner till. Vår webbplats har ungefär 2,8 miljarder besök per år. Man lär sig mycket om olika kulturer. Människan står i centrum, men människor i olika länder tänker olika. Vi kan inte utgå ifrån att alla i hela världen har samma bild av varumärket IKEA eller upplever vår webbplats på samma sätt. Ett exempel: Vi har en funktion som utifrån kundens köpbeteende rekommenderar andra produkter. I exempelvis ett land var reaktionen neutral eller positiv medan den i ett annat land var negativ. Där upplevdes det inte som en vänlig rekommendation utan som aggressivt och påträngande.  

Hur fick du jobb på IKEA? 

– Under utbildningen sökte jag och fick ett stipendium från Wallenbergsstiftelsen. Jag fick då åka till Silicon Valley efter examen och jobba i ett halvår med startups på Nordic Innovation House. När jag var i USA sökte jag till IKEAs Management Traineeprogram som jag påbörjade när jag återvände till Sverige. Inom kort fick jag jobba med IT-direktören på IKEA för att skapa en ny digital strategi.  Genom de stora företagen i Silicon Valley hade jag upplevt vikten av UX och jag kunde konstatera att IKEA saknade en UX-strategi och istället jobbade väldigt reaktivt med frågan. Det fanns inget UX-team vilket jag tyckte var konstigt och därför pushade för ett mer användarcentrerat fokus i strategin. Vid ett tillfälle fick jag möjlighet att samåka med IKEAs VD som tyckte att min bakgrund och mina idéer lät intressanta. Han sammanförde mig då med IKEAs nya digitala chef som tidigare varit chef på Google bland annat. Då fick jag rollen som tillförordnad global UX-chef över IKEAs digitala kanaler.  

Vilken nytta har du haft av utbildningen i teknisk design? 

– När jag läste utbildningen låg fokus mest på fysiska produkter, men numer läser man mer om UX-design också. Den metodik jag fick lära mig på teknisk design är tillämpbar oavsett om man jobbar med en fysisk eller digital produkt. Det är en bredare utbildning än man skulle kunna tro. Jag jobbar gärna med research. Utbildningen gav en bra grund för sådant arbete. Utbildningen handlar inte bara om att utveckla en snygg produkt utan kanske i första hand om att analysera ett behov och definiera ett problem och hur man utifrån sin analys designar en produkt som löser problemet. Vi övade mycket på att jobba i projekt tillsammans med andra människor. Utbildningen utgjorde en trygg miljö som gav utrymme att testa olika idéer. Man lär sig av sina misstag och på utbildningen kunde man begå misstag utan att det resulterade i att ett företag gick i konkurs.  

Varför valde du teknisk design? 

– Som liten drömde jag om att bli uppfinnare. När jag sökte utbildningen var det med tanken att skapa fysiska produkter, men sen tog mig karriären i en annan riktning.  

Vad är det bästa med Luleå? 

– Jag bodde en tid i Stockholm, men flyttade hem till min uppväxtstad för att plugga. Jag upplever att det finns mer utrymme i Norrbotten, inte bara fysiskt utan även kreativt. Det är lättare att få snurr på sina idéer i regionen eftersom marknaden inte är lika mättad. Jag trivs jättebra i Skåne, men kanske att jag i framtiden flyttar hem igen och startar eget.  

Vad är det bästa med Luleå tekniska universitet? 

– När jag började söka jobb märkte jag att det var en fördel att jag hade läst vid Luleå tekniska universitet. Jag intervjuades samtidigt som kandidater från Stanford och Harvard. Arbetsgivarna tyckte att jag var intressant eftersom de vill ha folk från många olika universitet, inte bara de allra största och mest kända. Mångfald, inte bara med avseende på kön och etnicitet, är en förutsättning för att skapa en innovativ miljö och i förlängningen för företagens överlevnadskraft. I och med att jag kommer från ett annat universitet kan jag bidra med andra infallsvinklar på ett problem. Jag tror att det är lättare att nå en position i studentlivet vid Luleå tekniska universitet än vid de lite större och äldre universiteten; om man saknade en viss verksamhet var det bara att starta den. Själv var jag engagerad i Idéacceleratorn på LTU Business. Jag byggde en sajt som handlade om studentlivet och förhandlade om studentrabatter med företag i Luleå. Man har nära till varandra socialt vid Luleå tekniska universitet. Jag upplever universitetet som mer prestigelöst än andra lärosäten.  

Har du något råd till den som just har börjat läsa teknisk design? 

– Definiera vad som är viktig för dig istället för att följa efter andra. Hitta en studieteknik som passar dig. Njut av din studietid och gå inte på betygshetsen. Jag hade ganska medelmåttiga betyg men det har gått bra ändå. Det jag tyckte var intressant och roligt har varit till mest nytta i karriären, inte nödvändigtvis de kurser jag hade bäst betyg på. Höga betyg har varit ointressant för alla arbetsgivare jag kommit i kontakt med och när jag själv har rekryterat. Jag var jättestressad inför examensarbetet men fick bra stöd från min handledare och programansvariga. De förklarade för mig att examenarbetet inte var avgörande för min framtid. Alla stress föll från mina axlar vilket gjorde att jag kunde prestera bättre. Mitt examensarbete blev utsett till årets bästa inom mitt område. Du behöver inte har släktingar i branschen för att få ett bra jobb. Det hade inte jag. Nätverkande handlar inte om att skapa strategiska kontakter utan att etablera personliga relationer. Mitt nätverk består av personer där vi har upplevt ett ömsesidigt intresse av varandra som människor. Jag har haft stor nytta av LinkedIn för att skapa ett nätverk.  

Vad har du för framtidsplaner? 

– Jag ska faktiskt precis byta jobb till Pandora som är världens största smyckesföretag. Jag ska jobba med UX research på deras huvudkontor som ligger i Köpenhamn. Min tid på IKEA har varit fantastiskt lärorik, men det ska bli spännande att pröva på något nytt.