Bo nära universitetet

Luleå tekniska universitet präglas av närhet och gemenskap. Våra studenter har sällan mer än tio minuter till lektioner och studentaktiviteter.

Ett gott råd är att leta boende i god tid – det ökar dina möjligheter att få den bostad du önskar till terminsstarten. Du kan bo i våra studentbostäder, i vanliga bostäder som förmedlas via de kommunala bostadsbolagen eller privata hyresvärdar. Läs mer om de olika universitetsorterna.