Hoppa till innehållet

Elitidrottsvänligt lärosäte

Publicerad: 28 november 2019

Riksidrottsförbundet har utsett Luleå tekniska universitet till ett elitidrottsvänligt lärosäte från och med höstterminen 2020. Det innebär att vi som lärosäte ger stöd till elitidrottande studenter för att underlätta satsningen på dubbla karriärer – studier och idrott.
Detta gäller oavsett vilken idrott du utövar – så länge den ingår i något av Riksidrottsförbundets 72 specialidrottsförbund.

Som elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) erbjuder vi dig som toppsatsande idrottare en studiegång anpassad till dubbla karriärer under studietiden.Tillsammans med din studievägledare sätter du upp en plan för hur du ska kunna genomföra din utbildning (program eller kurs) samtidigt som du idrottar.

Möjligheten riktar sig till dig som bedriver elitidrott i en sådan omfattning, att studieanpassningar av olika slag är nödvändiga för att kunna kombinera bägge satsningarna. Idrotten ska, i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF:s) riktlinjer, ingå i något av förbundets 72 specialidrottsförbund (SF).

Det här erbjuder vi dig:

Som EVL-student får du tillgång till studievägledning och hjälp med individuell anpassning av dina studier, till exempel när det gäller studietakt och studieplan. Vid behov kan du också få en flexibel utformning av examinationen, utifrån den aktuella utbildningens förutsättningar. Vi förväntar oss att du har en god framförhållning i dina studier och tar en tidig kontakt med din studievägledare, programansvarig, examinator eller motsvarande vid behov av hjälp.

Vem kan bli elitidrottsstudent?

  • Du ska vara aktiv inom en RF-ansluten idrott.
  • Du ska uppfylla de krav som RF har satt för att få EVL-status: du ska vara ”potentiell eller aktuell landslagsidrottare (senior eller junior)” eller ”spelare i högsta ligan i lagbollidrott”. Det är varje specialidrottsförbund som bedömer om du uppfyller kraven.
  • Du måste också vara antagen till en utbildning på Luleå tekniska universitet. Du ansöker och blir antagen till utbildningar på samma villkor som alla andra blivande studenter.
  • Därutöver erbjuder Luleå tekniska universitet också individuella idrottare på lägst nationell mästerskapsnivå och lagidrottare i näst högsta division möjlighet att teckna ett elitidrottsavtal direkt med universitetet. Mer information om det här.

Mer information, inklusive Riksidrottsförbundets ansökningsformulär, hittar du i länkarna nedan.

Har du frågor om elitidrott och studier? Kontakta:

 

Joakim Abrahamsson, Verksamhetsledare

Telefon: 0920-493450
Organisation: Student, Verksamhetsstöd
Anna Nordin

Anna Nordin, Studievägledare, Hälsovägledare

Telefon: 0920-493362
Organisation: Vägledning och hälsa, Student, Verksamhetsstöd