Hoppa till innehållet

Elitidrottsvänligt lärosäte (EVL)

Publicerad: 28 november 2019

Riksidrottsförbundet har utsett Luleå tekniska universitet till ett elitidrottsvänligt lärosäte från och med höstterminen 2020. Det innebär att vi som lärosäte ger stöd till elitidrottande studenter för att underlätta satsningen på dubbla karriärer – studier och idrott. Detta gäller oavsett vilken idrott du utövar – så länge den ingår i något av Riksidrottsförbundets 72 specialidrottsförbund.

Möjligheten riktar sig till dig som bedriver elitidrott i en sådan omfattning, att studieanpassningar av olika slag är nödvändiga för att kunna kombinera bägge satsningarna. Idrotten ska, i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF:s) riktlinjer, ingå i något av förbundets 72 specialidrottsförbund (SF).

Vem kan bli elitidrottsstudent?

  • Du ska vara aktiv inom en RF-ansluten idrott.
  • Du ska vara antagen till en utbildning på Luleå tekniska universitet. Du ansöker och blir antagen till utbildningar på samma villkor som alla andra blivande studenter.
  • Du ska uppfylla de krav som RF har satt för att få teckna elitidrottsavtal på EVL-nivå: du ska vara ”potentiell eller aktuell landslagsidrottare (senior eller junior)” eller ”spelare i högsta ligan i lagbollidrott”. Det är ditt specialidrottsförbund som bedömer om du uppfyller kraven.
  • Därutöver erbjuder Luleå tekniska universitet också individuella idrottare på lägst nationell mästerskapsnivå och lagbollidrottare i näst högsta division och huvudtränare/förbundskapten/förbundstränare på lägst nationell nivå möjlighet att teckna ett elitidrottsavtal direkt med universitetet.

Mer information, inklusive ansökningsformulär, hittar du i länkarna nedan.

Det här erbjuder vi dig

Som elitidrottsvänligt lärosäte (EVL) erbjuder vi dig som toppsatsande idrottare en studiegång anpassad till dubbla karriärer under studietiden.Tillsammans med din studievägledare sätter du upp en plan för hur du ska kunna genomföra din utbildning (program eller kurs) samtidigt som du idrottar.

Framförhållning

Vi förväntar oss att du har en god framförhållning i dina studier och tar en tidig kontakt med din studievägledare, programansvarig, examinator eller motsvarande vid behov av hjälp. För att  kombinationen elitidrott och studier skall vara möjlig krävs ett betydande ansvarstagande från din sida avseende framförhållning och planering. Du måste ha god framförhållning om nödvändiga studieanpassningar ska kunna göras.

Dubbla karriärer-vägledare

Universitetet tillhandahåller med dk-vägledare som hjälper dig med kontaktvägar för att hitta individuella och flexibla lösningar tillsammans med studievägledare, career center, studentrekrytering och din institution.

Anpassad studiegång/individuell läsordning

Universitetet ska i möjligaste mån och vid behov erbjuda en anpassad studiegång med fördröjd studietakt. Studierna ska bedrivas på lägst kvartsfart. En individuell läsordning ska upprättas tillsammans med berörd studievägledare.

Anpassning av undervisning

Undervisningen  ska  i  möjligaste  mån  anpassas  till  dina  behov,  i  form  av  särskilda  anpassade undervisningstillfällen och laborationer, särskilda IT-baserade undervisningsformer mm. Inspelning av ljudupptagningar av föreläsningar kan komma på fråga om berörda lärare så tillåter.

Schemaläggning/gruppindelningar

Dina förutsättningar ska beaktas så långt  det är praktiskt möjligt i  samband med schemaläggning och gruppindelning. Anpassningar ska ske i dialog mellan studievägledare, elitidrottare och berörda lärare.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Vid konkurrens om praktikplatser ingår elitidrottande studenter i en av förtursgrupperna. Du ska bifoga ditt elitidrottsavtal när du ansöker om praktik/VFU-placering samt motivera val av praktikort utifrån dina förutsättningar att bedriva elitidrott. 

Examination

­Individuella examinationstillfällen vid obligatoriska moment.

Du ska så långt möjligt examineras vid ordinarie examinationstillfällen och omprov. Där så inte är möjligt kan  alternativa  examinationstillfällen  komma  att   anordnas.  Examinationen  kan  ske  genom  sådana  skriftliga, muntliga eller praktiska prov som enligt kursplanen får förekomma. Examinationstillfällen och omprov ska normalt inte förläggas till helger eftersom sådant inverkar menligt för deltagande i tävlingar/matcher och läger/träningar.­

Skriftlig tentamen på annan ort

Du  som vid examinationstillfället befinner dig på annan ort på grund av tävling eller träningsläger och som därför inte kan närvara vid examinationen ska ha möjlighet att  examineras på den ort  du befinner dig, om så är möjligt.

Studieuppehåll

Studenter med elitidrottsavtal kan ta studieuppehåll med platsgaranti under en till två terminer då idrotten kräver det, till exempel vid förberedelser inför stora internationella tävlingar.

Subventionerat träningskort

Subventionerat träningskort på MittLivsStiL, Luleå tekniska universitets studentidrottsförening som har en av Luleås största träningsanläggningar mitt på universitetsområdet.

Tränarstöd

För dig som har elitidrottsavtal och utövar längdskidor, skidskytte eller skidorientering erbjuds du gemensamma träningar och möjlighet till personlig träningsplanering och uppföljning i dialog med fystränare.

Nätverk

Möjlighet att ingå i ett nätverk med andra elitidrottare med erbjudanden om föreläsningar och sociala aktiviteter.

Elitidrottsstipendium

Möjlighet att söka elitidrottsstipendium via Riksidrottsförbundet.

Har du frågor om elitidrott och studier? Kontakta:

 

Joakim Abrahamsson

Joakim Abrahamsson, Verksamhetsledare

Telefon: 0920-493450
Organisation: Student, Verksamhetsstöd
Anna Nordin

Anna Nordin, Studievägledare, Hälsovägledare

Telefon: 0920-493362
Organisation: Vägledning och hälsa, Student, Verksamhetsstöd