Hoppa till innehållet

Ny undersökning om hockeyspelares uppmärksamhetsförmågor

Publicerad: 8 september 2021

Att vara ishockeyspelare kräver snabba beslut och handling. Ett forskningsprojekt inom kognitionspsykologi ska undersöka om det är något som skiljer sig på olika nivåer.
– Målet är att undersöka 50 hockeyspelare över 18 år på både elit- och amatörnivå, kvinnor och män, säger Daniel Sörman, forskare i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet, som uppmanar spelare som vill vara med i studien att höra av sig.

Han har tidigare genomfört forskningsprojekt inom kognition, det vill säga mer specifikt uppmärksamhetsförmågor, bland annat inom orientering, åldrandets psykologi och flerspråkighet.
– Vi har utvecklat tester och undersöker uppmärksamhet i både labb och fält. Vi använde dem bland annat när vi undersökte orienterare, de fick liknande uppgifter i labbet som de har vid en tävlingssituation, säger Daniel Sörman.
Orienterarna fick springa på löpband och se kartor på skärm, och utifrån dem fatta beslut om lämpliga löpvägar. Det handlar om att ta snabba beslut, ibland under extrem utmattning,

Snabba beslut

Han vill nu undersöka kognitionens betydelse för ishockeyspelare och om den går att relatera till om de är bra hockeyspelare.
– Dels är det ju en stor idrott här i norr, dels så kräver det väldigt snabbt beslutsfattande. Det handlar om några hundradelar utifrån väldigt mycket information. Det är såna tester vi har och dem kan vi även använda i den här undersökningen.

Enligt Daniel Sörman är det sannolikt att hockeyspelare under olika matchsekvenser ska kunna läsa in helheten och inte tappa fokus på det som är relevant. Samtidigt ska de kunna växla fokus mellan skeenden på isen, inte påverkas av publiken och annat som inte är relevant för uppgiften.
– Vi ska titta på olika uppmärksamhetsfunktioner som kan relateras till de olika aspekterna. Dels ska vi använda traditionella tester, men även utveckla idrottsspecifika tester. Hockey går så fruktansvärt fort. Uppmärksamhetsförmåga och beslutsfattande bygger till stor del på erfarenhet, men det kanske även är något man kan träna sig till utanför isen.

Utvecklas med experter

Datorbaserade tester i labbet ska likna situationer som kan uppstå i en match där deltagarna fattar beslut utifrån situationen.
– Vart ska fokus läggas, vilket beslut kan betraktas som rimligt, vad är den bästa passningen här?, säger Daniel Sörman.
Testerna ska utvecklas i samråd med experter, som tränare och spelare med stor erfarenhet av ishockey.

Undersökningen delas in i tre delar för att undersöka olika aspekter av uppmärksamhet:
1. Förmågan hålla fokus och inte störas av yttre faktorer.
2. Att kunna växla fokus mellan uppgifter och ta in information som är relevant.
3. Förmågan att uppdatera sig själv med ny information och integrera den med information som redan bearbetas.

– Man har många screeningverktyg inom idrotten, som fysisk status bland annat. Men uppmärksamhet och kognition är kanske något som borde få större utrymme och inte enbart som ett screeningverktyg. Precis som hockeyspelare tränar upp sin fysiska förmåga kanske kognitiva test kan användas för att träna upp olika uppmärksamhetsförmågor som kan relateras till idrottsutövandet. 

Ishockeyspelare från hela landet 

I de två första delarna av undersökningen ska etablerade tester användas. I den tredje delen ska idrottsspecifika tester utvecklas, till exempel tävlingssituationer som visas på en skärm. Deltagarna får frågor där de snabbt ska trycka på tangentbordet och fatta beslut utifrån det de ser.
Ishockeyspelarna som deltar i undersökningen kan komma från olika delar av landet.
– Det gör att vi inte enbart kan använda våra testlokaler här på universitetet i Luleå, utan vi får även vara mobila. Det är viktigt att vi får spridning bland försökspersonerna för att kunna göra jämförelser.
Pandemin har gjort att projektet har blivit något förskjutet.
– Tanken var att börja under våren, men som för så många andra har covid-19 ställt till det och vi har fått skjuta på arbetet. Jag hoppas komma igång under november. Det ska bli väldigt kul det här eftersom det är helt nytt, säger Daniel Sörman.

Taggar