StiL Frilufts

StiL Frilufts

Vi är StiL Frilufts, en ideell förening och sektion vid StiL på Luleå tekniska universitet. Vi anordnar varje termin olika turer för studenter och andra som vill ta sig ut i naturen.

Vi består av ca 17 personer, främst studenter, som leder de olika turerna som kännetecknas av gemenskap, äventyr och upplevelser. Hoppas vi ses!

Isklättring
Arctic surfing
Topptur
Paddling
Sommarfiske