Forskning i absolut världsklass

Forskningen vid Luleå tekniska universitet håller världsklass inom flera områden som har stor betydelse för samhället. En del av våra forskare är tidigare studenter hos oss och är idag internationellt erkända. Snart ska exempelvis ett instrument landa på Mars för att leta vatten och kanske hitta liv på planeten.