AI and maintenance for India's mining industry
Ramin Karim, Uday Kumar och Adithya Thaduri - AI och underhåll för Indiens gruvindustri Foto: Richard Renberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

AI och underhåll för Indiens gruvindustri

Publicerad: 21 november 2019

Forskare från Luleå tekniska universitet inleder ett samarbete med Indiens gruvindustri där industriell AI och underhållsteknik står i fokus. Det är forskargruppen inom drift- och underhållsteknik som nu öppnar dörren till en enorm marknad.

– Vi kommer att tillhandahålla mjukvara för industriell AI inom prognostik och tillståndsdata för underhållsarbete med de truckar som arbetar i kolgruvorna. Vi levererar algoritmer utvecklade i vår eMaintenance LAB, säger Ramin Karim, professor inom drift- och underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Med träffsäker analys av data och tillförlitliga progoser om truckarnas mekaniska tillstånd kan förebyggande underhåll spara stora pengar när man undviker dyra reparationer och långa driftstopp.

– Oväntade reparationer orsakar avbrott och produktionsstörningar och därför kan underhållskostnader i en gruva vara 30-40 procent av den totala återkommande kostnaden. Vår teknik kan bidra till ökad produktion och förbättrad hållbarhet genom bättre nyttjande av anläggningen och förlängd livslängd. Dessutom medför effektivare underhåll lägre driftskostnader, säger Ramin Karim.

Professor Uday Kumar och Professor Ramin Karim har under många år arbetat för att få till stånd internationella projekt med stora länder inom sektorer där Luleå tekniska universitet har mycket hög kompetens.

– Jag var på en konferens i Calkutta i Indien då detta avtal med ett pilotprojekt för det indiska kolgruvföretaget Coal India Limited och truckföretaget Caterpillar kom still stånd, säger Uday Kumar.

Coal India Limited har cirka 1200 kolgruvor runt om i Indien där 4-5000 stora truckar från företaget Caterpillar är i drift.

Detta projekt kommer att genomföras av Center for Maintenance and Industrial Services inom avdelningen för drift-och underhållsteknik och förhoppningen på fler projekt är stor. Diskussioner pågår redan med National Mineral Development Corporation, Indiens statliga motsvarighet till LKAB, med stora malmgruvor och järnverk.

Resurser vid Luleå tekniska universitet

Uday Kumar

Uday Kumar, Professor tillika ämnesföreträdare, Avdelningschef

Telefon: 0920-491826
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Ramin Karim

Ramin Karim, Professor

Telefon: 0920-492344
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Adithya Thaduri

Adithya Thaduri, Biträdande universitetslektor

Telefon: 0920-493444
Organisation: Drift och underhållsteknik, Drift, underhåll och akustik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser