Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Framtidens hållbara material i nytt tekniklabb

Publicerad: 28 september 2022

Fyra högteknologiska labb som klarar att karakterisera fasta material på extrem detaljnivå i 2D/3D/4D, har slagits samman till ett gemensamt nytt labb på Luleå tekniska universitet. Genom att samordna labbens olika metoder och avancerade analysinstrument i ett gemensamt labb, hoppas forskarna skapa banbrytande forskning med betydelse för bland annat den gröna omställningen.

Den gröna omställningen kommer att kräva utveckling av både ny och beprövad teknik, både inom industrin och samhället i stort. För att kunna optimera materialen som behövs för den gröna omställningen och göra dem resurseffektiva och miljövänliga, behöver man förstå deras inre struktur och sammansättning, säger Glenn Bark, forskare i malmgeologi vid Luleå tekniska universitet och verksamhetsledare för det nya labbet LUMIA, Luleå Material Imaging and Analysis.

Karaktäriserar olika materialtyper

Luleå tekniska universitet har sedan många år forskat och arbetat med att karakterisera olika typer av material, från makro till mikro/nanoskala, för att få en bättre förståelse för materialens fysikaliska och kemiska egenskaper. Det är ett av Sveriges mest instrumenttäta universitet med avseende på svepelektronmikroskopi (SEM). Denna typ av mikroskopi genererar tvådimensionella högupplösta bilder av materialytors utseende, kemiska sammansättning, och strukturella uppbyggnad. Vid Luleå tekniska universitet finns även ett högteknologiskt laboratorium för röntgenbaserad mikrotomografi (XCT, microCT), som möjliggör tredimensionell avbildning av material och dess inre mikrostruktur, på sub-mikrometerskala.

Vi har en lång teknisk erfarenhet att arbeta med olika typer av material, allt från geologiska malmprover, till stållegeringar, järnvägsräls, snö, trä och kompositmaterial med mera, säger Glenn Bark.

Ökar tvärvetenskaplig forskning

När universitetet nu kopplar samman dessa olika analystekniker i ett gemensamt labb, får forskarna en excellent möjlighet att karakterisera sina material, både i 2D och 3D, ner till mikrometerskala och nanometerskala för vissa typer av analyser. Inom områdena svepelektronmikroskopi och mikrotomografi har universitetet både bred och djup kompetens. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt kommer att kunna identifieras lättare än idag och nya forskningsresultat att uppstå genom det tvärvetenskapliga samarbetet.

Att kombinera dessa 2D- och 3D-metoder och 4D (3D+tid) ger avsevärt förbättrade möjligheter att möta de utmaningar som framtidens material ställer bland annat inom den gröna omställningen. Med hjälp av det nya labbet kan vi bättre utveckla och nyttiggöra den kunskap och kompetens som finns vid laboratorierna, och på så sätt bidra med ökad förståelse kring de material och processer som är kritiska för ett hållbart samhälle, säger Glenn Bark. 

Stort plus för läget i norra Sverige

Det finns liknande labbmiljöer vid andra universitet men det nya labbet har en unik möjlighet till högkvalitativ, banbrytande forskning genom sin omedelbara närhet till industrin och den gröna omställning som just nu håller på att realiseras i norra Sverige. Det har även tillgång till ett antal andra analysinstrument vid universitetet som kan nyttjas vid behov.

Labbet LUMIA riktar sig till forskare och doktorander inom akademin, både nationellt och internationellt, men gör även uppdragsanalyser åt industri och företag.

Kontakt

Glenn Bark

Glenn Bark, Universitetslektor

Telefon: 0920-491039
Organisation: Malmgeologi, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser