Hoppa till innehållet
Lärare
FOTO: SYDA PRODUCTIONS Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Reformer har ökat skillnaderna inom svensk skola

Publicerad: 29 augusti 2022

Kommunaliseringen och friskolereformen har gjort att villkoren för lärare i den svenska skolan ser allt mer olika ut, visar en studie från Luleå tekniska universitet.
– Det är tydliga tecken på differentierade villkor för yrkeskategorin lärare, från högt till lågt. Det gäller allt från lokaler till kompetensutveckling. Villkoren beror väldigt mycket på var en lärare befinner sig geografiskt, säger Karolina Parding, professor i sociologi.

Styrningen av välfärdssektorn förändrades stort i början av 1990-talet. Inom skolans värld främst via kommunaliseringen – där ansvaret förflyttades från staten till kommunerna – och friskolereformen, som öppnade för privata huvudmän att driva skolor. Under de senaste tre decennierna har arbetsgivarlandskapet stöpts om – svenska lärare är i dag anställda av en rad olika aktörer. Dessutom har friskolereformen medfört aspekter som skolval, konkurrens, privatisering och marknadisering.

– Det har också bidragit till förändrade förutsättningar och villkor för lärarnas arbete. Alla är i händerna på en marknad, säger Karolina Parding.

Hon och Anna Berg Jansson, lektor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, har gjort kvalitativa intervjuer med gymnasielärare i de tre vanligaste ”skolmarknadstyperna” (enligt Skolverkets indelning): marknader med färre än 15 000 invånare, med 15 000-40 000 invånare samt med 40 000-200 000 invånare.

Svårt ur ett likvärdighetsperspektiv

Varje specifik kommuns situation är central för hur lärare upplever arbetsvillkoren, konstaterar de två forskarna.

– Vi ser differentierade villkor vad gäller allt från lokaler, kompetensutveckling och lärande till elevunderlag, hur lätt eller svårt det är attrahera lärare och möjlighet att få en heltidstjänst. Det är väldigt, väldigt olika på alla plan och det blir knepigt ur likvärdighetsperspektiv, det vill säga om vi vill ha en skola för alla, säger Karolina Parding.

Forskningen visar också att villkoren i hög utsträckning beror på var en lärare verkar. Tidigare studier inom området har framför allt gjorts i storstäder, där friskolereformen fått störst genomslag.

– Våra studier ger en bild av hur det ser ut ute i Sverige och inte bara Stockholmsperspektivet. I en landsbygdskommun med hög utflyttning och röda siffror för kommunen handlar det inte alltid så mycket om pedagogiska visioner, utan kanske mer om man har råd att behålla ett utbildningsprogram ett år till eller inte, säger Karolina Parding.

På andra ”skolmarknader” har forskarna mött lärare som upplever att de har allt att önska vad gäller kompetensutveckling, resurser och elevers studiemotivation.

Svårt driva frågor som kollektiv

– För lärarprofessionen kan de väldigt olika villkoren leda till att det blir svårare att som kollektiv driva och avgöra vilka frågor som är viktigast. Det är inte alls samma sak att vara lärare här som där.

Karolina Parding säger att det går att argumentera för att det alltid funnits skillnader mellan skolor, men att det finns problem kopplat till dagens situation.

– Saker kan vara olika, men ändå lika bra. Det man vill undvika är nivåskillnaderna. Verksamheten blir sällan bättre än villkoren som omger den. Det blir olika typer av undervisning, och även olika bra undervisning, om lärarna ges vitt skilda förutsättningar och villkor. Ur ett demokratiperspektiv är det allvarligt när det blir väldigt skilda villkor för elever på olika skolor.

– Den styrningsmässiga kontext vi har i Sverige i dag – den ger de här resultaten. Den ger differentiering och heterogenitet. Sedan är det upp till politiker att ta ställning till huruvida vi ska ha det så. Men det är viktigt att det framträder att det är väldigt olika.

Kontakt

Anna Jansson

Anna Jansson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492979
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Karolina Parding

Karolina Parding, Professor, Meriterad lärare

Telefon: 0920-493029
Organisation: Arbetsvetenskap, Människa och teknik, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle