Hoppa till innehållet

Viktigt för framtida vätgasinfrastruktur

Publicerad: 19 september 2022

Pålitliga pump- och kompressorsystem för transport och trycksättning av vätgasen, är en nyckel till en väl fungerande vätgasinfrastruktur för industrin och samhället. Ökad kunskap om hur och när väte orsakar skador i ett kullager är avgörande. I samarbete med SKF bedriver därför Luleå tekniska ett forskningsprojektet om frågan.

Med hjälp av fossilfri vätgas har dagens industrier potential att ställa om till hållbar produktion. För att bygga upp system med vätgas krävs bland annat pålitliga pump- och kompressorssystem för transport och trycksättning av vätgasen. Rullningslager är en nyckelkomponent i pumpar och kompressorer. Att optimera deras funktion i väterika miljöer är ett viktigt steg mot införandet av en vätgasdriven industri, säger Jens Hardell, professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet.

Kan orsaka sprödhet

Väte är känt för att orsaka sprödhet och leda till skador i höghållfasta stål som till exempel lagerstål. Rullningslager är inget undantag. Tvärtom, på grund av de tuffa driftsförhållandena och höga kontakttryck som rullningslager utsätts för, kan de vara bland de första komponenterna som går sönder i en vätgaskompressor. För att uppnå tillförlitlig vätgasinfrastruktur där kompressorn och pumpen har en nyckelroll, måste vi känna till prestandan hos rullningslager i vätemiljöer.

Syftet med detta projekt är därför att förstå vätemiljöernas inverkan på rullningslagers tribologiska prestanda. Särskild tonvikt läggs på kvantitativa väteanalyser kopplade till rullningslager, eftersom kvantitativa data är nödvändiga för att definiera framtida riktlinjer för drift med kullager i vätgaskompressorer.

Hur bidrar projektet till att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål?

För att nå FN:s mål om klimatåtgärder behöver vi ersätta fossila bränslen som energibärare i dagens industri. Det kan förverkligas med vätgas som förnyelsebar energibärare. Det här forskningsprojektet bidrar till att få en pålitlig vätgasinfrastruktur, vilket är en förutsättning för en vätgasdriven industri.

Kontakt

Jens Hardell

Jens Hardell, Professor, Avdelningschef

Telefon: 0920-491774
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Lisa-Marie Weniger

Lisa-Marie Weniger, Doktorand

Telefon: 0920-493672
Organisation: Maskinelement, Maskinelement, Institutionen för teknikvetenskap och matematik