Hoppa till innehållet

Samarbete med framtida arbetsgivare

Jobba med skarpa projekt och examensarbeten tillsammans med din framtida arbetsgivare redan under studietiden.

Som student vid Luleå tekniska universitet drar du nytta av vårt nära samarbete med företag och omgivande samhälle.

Oavsett vilket program du väljer så kommer du under utbildningen att få möjlighet att knyta kontakter med arbetsgivare. Många av våra kurser ges i projektform där du i ett skarpt projekt arbetar med att lösa en uppgift åt ett företag eller en organisation. Det kan också vara din ingång till ett framtida jobb, en möjlighet som flera av våra tidigare studenter har tagit tillvara på. En del innovationer som tagits fram i våra projektkurser har blivit så framgångsrika att de utmynnat i patent.