Hoppa till innehållet

Företagen gillar oss

Företagen gillar oss, både när det gäller forskningssamarbeten och när det handlar om att ta hjälp av våra studenter i kurser och examensarbeten.

Som student vid Luleå tekniska universitet drar du nytta av vårt nära samarbete med företag och samhälle.

Oavsett vilket program du väljer så kommer du under utbildningen att få möjlighet att knyta kontakter med arbetsgivare. Många av våra kurser ges i projektform där du i ett skarpt projekt arbetar med att lösa en uppgift åt ett företag eller en organisation. Det kan också vara din ingång till ett framtida jobb, en möjlighet som flera av våra tidigare studenter har tagit tillvara på. En del innovationer som tagits fram i våra projektkurser har blivit så framgångsrika att de utmynnat i patent.