Olle Hage, lärare i nationalekonomi Årets lärare 2013 Foto: Katarina Karlsson

Årets lärare 2013 - nationalekonom

Publicerad: 15 maj 2013

Den som får äran att ta emot priset är Olle Hage, lärare i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Han är en lärare som brinner för sitt ämne och som ställer höga krav på sina studenter. Han är en av dem som utvecklat nationalekonomi på Luleå tekniska universitet så att det fått högsta betyg av Högskoleverket (HSV), numera Universitetskanslersämbetet.

– Det är fantastiskt roligt att få priset, att få den här uppskattningen av studenterna själva. Det händer mycket positivt inom Nationalekonomi på Luleå tekniska universitet, vårt förändringsarbete under senare år ger nu resultat. Av ekonomistudenterna på Luleå tekniska universitet läser femton procent nationalekonomi jämfört med sju procent i övriga landet, säger Olle Hage, universitetslektor vid Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle.

Luleå Studentkår vid Luleå tekniska universitet delar varje år ut pris till Årets lärare. Priset går till en lärare som studenterna anser fyller kriterierna – berömliga lärargärningar, pedagogisk skicklighet och engagemang för studenterna. Det är studenter under filosofisk fakultet som nominerar sina favoritlärare. Motiveringen till att Olle Hage får priset lyder:

Årets lärare, Olle Hage har genom sitt brinnande engagemang, sitt stora kunnande och sin pedagogiska skicklighet skapat ett stort intresse kring sitt ämne, vilket gjort att studenter som tidigare inte haft en tanke på att studera nationalekonomi fått ett väldigt stort intresse för området. Olles föreläsningar och övningspass är väldigt uppskattade, mycket tack vare att han lagt ner ett stort arbete kring utvecklandet av olika moment, som utmanar och utvecklar studenterna. Olle är väldigt mån om att studenterna inte bara ska klara sina studier, utan även att studenterna ska göra väldigt bra ifrån sig. Hans tydlighet om vad han förväntar sig av studenterna gör att studenterna alltid vet vad som krävs för att nå goda studieresultat.  Detta gör att Olle Hage är en välförtjänt vinnare av Årets lärare 2013.

För den som föräras detta pris är det naturligtvis svårt att själv förklara vad i den egna undervisningen som gjort att den uppskattas, men Olle Hage gör ett försök, utifrån den motivering studenterna själva skrivit:

– Jag tror att för att vara en bra lärare måste du ha goda ämneskunskaper, vara engagerad och brinna för ditt ämne, och ge en bra kursstruktur med intressanta föreläsningar och seminarier och examinationsformer som stimulerar till inlärning.  Våra duggor (små prov) före själva föreläsningarna har gjort att studenterna är mer pålästa innan föreläsningen vilket gör att de kan ta till sig föreläsningen bättre och att diskussionerna ger mer. Sedan vet jag att en del studenterna tycker att jag är hård, andra att jag är hård och rättvis, säger Olle Hage.  

– En annan sak är att i samband med seminarier där studenterna själva ska redovisa svar på problem de fått till uppgift att lösa, släpper jag inte studenterna i första taget, utan hjälper dem att hitta den rätta lösningen under själva redovisningen, om de inte lyckats förr, säger han.

Priset Årets Lärare 2013 delas ut 25 maj,