Hoppa till innehållet
Våra forskare dina lärare
Från vänster: Kerstin Ramser, Mikael Sjödahl, Vinit Parida, David Sjödin och George Nikolakopoulos. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fem forskare bland Sveriges 100 bästa

Publicerad: 15 november 2019

Varje år utses en prestigefylld 100-lista* med forskare i Sverige. I år var temat digitalisering och konkurrensen var stenhård. Forskarna på 100-listan ska bedriva högkvalitativ forskning som kan göra stor nytta för företag och samhälle vilket är helt i linje med Luleå tekniska universitets strategi och vision.

Kerstin Ramser, professor i experimentell mekanik.

"Vår forskning synliggör med ljus hur molekyler och material förändras i form och innehåll när omgivningen ändras. En frågeställning vi undersöker är till exempel hur vissa lungceller fungerar, för att andra forskare sedan ska kunna hitta läkemedel mot lungsjukdomen kol."

Mikael Sjödahl, professor i experimentell mekanik.

”Min forskning handlar om avancerade avbildningsmetoder som möjliggör framsteg inom materialteknik, medicinteknik och produktionsteknik. Ofta är tillgången på nya metoder helt avgörande för språngvisa framsteg inom de här områdena."

George Nikolakopoulos, professor i robotik.

”Vi utvecklar AI-teknologi för framtiden, med autonoma flygande robotar som kan utföra arbetsuppgifter självständigt. Vår tekniska beredskap inom området autonom luftinspektion har nått kommersialiseringsnivåer och det finns stor potential för
autonom inspektion inom industrisektorn.”

Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation.

"Digitalisering skapar enorma möjligheter för företagen, men innebär också en stor omställning och stora risker. Vi skapar metoder som hjälper företag att säkerhetsställa en bra balans mellan risken man tar när man satsar på en ny innovation och det
värde den förväntas ge."

David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation.

”Med hjälp av sensorer och artificiell intelligens kan man till exempel designa smarta lösningar som gör arbetsmiljön säkrare och mindre energikrävande för människor i gruvmiljö. Vår forskning hjälper företag att identifi era och sedan kommersialisera affärsmöjligheter som kan ge ökad hållbarhet i svensk industri."

*Bakom 100-listan står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi.