Hoppa till innehållet
Foto: Tomas Bergman
Anna Krook Riekkola, biträdande universitetslektor i energiteknik vid Luleå tekniska universitet. Foto: Tomas Bergman. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

"Jag vill vidga studenternas perspektiv"

Publicerad: 19 november 2018

Att sträva efter en hållbar utveckling har alltid varit viktigt för Anna Krook Riekkola, och som forskare och lärare i energiteknik känner hon att hon kan bidra till att utvecklingen går åt rätt håll.

I sin forskning använder Anna energisystemsmodeller som visar hur vi kan använda ändliga resurser på ett mer effektivt sätt för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. Hennes forskning ingick även som ett av underlagen när regeringen formulerade sin nya klimatstrategi, där Sverige senast år 2045 ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser.

– Miljön har alltid intresserat mig och i skolan var matematik mitt favoritämne. Genom att kombinera matte och miljö får du energi, därför blev det naturligt för mig att fördjupa mig inom energiområdet. Att skapa ett hållbart energisystem är något som intresserat mig sedan gymnasiet. Det är ingen enkel uppgift. Ett hållbart energisystem kan uppnås på många olika sätt och kräver förändring på flera plan, säger Anna Krook-Riekkola.

På väg mot en klimatneutral framtid

Det hon tycker är roligast i sin roll som forskare är att aktivt kunna vara med i förändringen till ett hållbart energisystem.

– Mycket har hänt de senaste fem åren och nu är världen verkligen på väg mot en mer hållbar och klimatneutral framtid. Allt tänkande kring framtiden innehåller osäkerheter oavsett om man använder sig av modeller eller ej. I min forskning strävar jag efter att gå metodisk tillväga både vad gäller att identifiera modellantagandena, hur energisystemet ska beskrivas i modellen och när jag ska tolka resultaten. Alla steg är viktiga för att få solida resultat. Med hjälp av modellerna kan jag hjälpa politiker och beslutsfattare att ta beslut på vetenskapliga grunder.

Fokusera på mer än en teknik

Att undervisa är en nyare erfarenhet för Anna Krook Riekkola, och hon uppskattar interaktionen med studenterna.

– Jag vill att mina studenter ska få ett vidgat perspektiv och inte bara fokusera på att isolerat optimera en teknik. Alla tekniker har en miljökonsekvens, antingen för att de släpper ut föroreningar vid användning eller för att de består av ändliga material eller släpper ut kemikalier i tillverkningsprocessen. Alla tekniker finns även i ett större sammanhang. Om vi tar solceller som exempel, kan vi utifrån ett systemperspektiv se att det är viktigt att placera solceller på en byggnad så att de producerar mest el under de månader som elanvändningen är som högst, trots att det ger mindre el totalt sett. Den insikten kommer genom en systemförståelse. Jag vill få studenterna medvetna om att vad de gör har betydelse och att de kan påverka vår framtida miljö.

Läs även