Sveriges bästa studentmiljö – vi bygger den!

Som Skandinaviens nordligaste tekniska universitet vill vi ta vara på de starka kontrasterna mellan ljus och mörker, värme och kyla. Ljusets variation över dygnet är en del av vår identitet – och det ska synas i inredningen i form av ljust trä och val av färgtoner.

Här går du inte bara på föreläsningar, här pluggar och umgås man dessutom större delen av dagen och ofta kanske en bit in på kvällen. Studenterna på Luleå tekniska universitet ska ha Sveriges bästa studentmiljö. Därför bygger vi fler ställen där studenter kan träffas och umgås. Dessutom utökas antalet studieplatser i Luleå med 50 procent till 2 600 på två år. På universitetsbiblioteket finns det nu till exempel 650 studieplatser.

Innemiljön på universitetet öppnas ut mot Regnbågsallén med hjälp av inglasade fasader. Ett av de frostade specialdesignade glasen med tecken och symboler är hela 42 meter brett. Glaspartierna blir skyltfönster för ett café och stora undervisnings- och studiemiljöer och knyter samman vår inne- och utemiljö under alla fyra årstider. Det ska också bli fler microland där du kan värma din egen medhavda mat, moderna ändamålsenliga föreläsningslokaler, flexibla lärmiljöer och fler grupprum för studier varav många redan nu är utrustade med 55 tums skärmar för uppkopplade av datorer.

Studieplatserna är funktionella med höga krav på bra ljus och ljuddämpande material. Det ska vara inspirerande att plugga och se snyggt ut. Ljusets variation över dygnet är en del av vår plats identitet och det syns i inredningen.

Sveriges bästa studentmiljö - här bygger vi den!