Civilekonom

240 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Utbildningen ger dig generella kunskaper om ekonomi inom ett företag och en bred kompetens som efterfrågas av marknaden. Det skapar många karriärmöjligheter. De allra flesta företag och organisationer – små som stora – behöver ledare som kan organisera, utveckla och ekonomiskt styra verksamheten.

Civilekonom är en fyraårig yrkesinriktad utbildning. Ett projektarbete som görs i samarbete med näringslivet låter dig testa dina kunskaper i praktiken och ger värdefulla företagskontakter. Genom att välja en verksamhetsförlagd projektkurs kan du prova på civilekonomjobbet på ett företag som du själv väljer. Flera av de lärare som du möter under din utbildning är prisbelönta för sitt sätt att undervisa och kontakten mellan lärare och studenter är erkänt god. Utbildningen ger dig möjlighet att jobba i allt från små företag till multinationella bolag samt myndigheter och andra organisationer.

Utbildningens innehåll

De första två åren ägnas åt att skapa en ekonomisk kunskapsbas. Du läser marknadsföring, management, nationalekonomi, organisation och redovisning. Det ger dig möjlighet att prova på olika ämnen och ta reda på vad som intresserar just dig och vad du tycker är roligast. Efter två år väljer du vilken inriktning du vill ha på din utbildning. Du kan välja att specialisera dig inom marknadsföring, redovisning och styrning eller nationalekonomi. Under utbildningens fjärde och avslutande år kommer ett flertal av kurserna att ha en tydlig praktisk förankring som är unik för denna utbildning. Du har också möjlighet att välja kursen ”Verksamhetsförlagd projektkurs inom ekonomiområdet” som låter dig prova på jobbet som civilekonom på en arbetsplats som du själv väljer.

Inriktningar

Företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning fördjupar dina kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning i organisationer.

Företagsekonomi, specialisering marknadsföring fördjupar dina kunskaper om hur kunder och marknader fungerar och kan påverkas. Marknadsföring handlar om att förstå människors behov och om relationer mellan människor och företag.

Nationalekonomi  handlar till exempel om hur olika företag och marknader organiseras, hur företagens val påverkar dess möjligheter till överlevnad och vinster, samt hur ekonomisk politik påverkar hushåll och företag.

Var kan jag jobba?

Oavsett vilken inriktning du väljer så öppnas en bred arbetsmarknad för dig som civilekonom. Du kan till exempel arbeta med konsultverksamhet, affärsutveckling, marknadsföring, reklam, försäljning, finans- och finansieringsfrågor, ekonomisk planering, styrning, redovisning och revision. Många kända företagsledare har en ekonomexamen från Luleå tekniska universitet.

Anmälan
Luleå, Normal, Hösten 2018

Startdatum 2018-08-22, v.34 2018
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
LTU-80021
2018-04-16
80

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +

Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A4).

Eller:

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4)

Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprov

Stängd för anmälan

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Ställ dina frågor i vårt formulär 

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Linda Wårell

Linda Wårell, Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491941
Rum: A415 - Luleå»