Hoppa till innehållet
Möt en student

"Efter några år i tillverkningsindustrin så kände jag att det var dags att vidareutbilda mig"

Publicerad: 9 mars 2018

Anton Niemi, 28, från Luleå läser till Högskoleingenjör inom underhållsteknik vid Luleå tekniska universitet.

Varför valde du att studera underhållsteknik?

Efter några år i tillverkningsindustrin så kände jag att det var dags att vidareutbilda mig. Underhållsteknik var det som intresserade mig mest av den skara högskoleingenjörsprogram som Luleå tekniska universitet kunde erbjuda. Ämnet drift och underhåll spänner sig över många sektorer, vilket leder till större jobbmöjligheter. Att den går på distans gör det möjligt att vara mer flexibel, då jag jobbar en del vid sidan om studierna.

Vad har du för planer efter studietiden?

I dagsläget är planerna tydliga, jag kommer att fokusera på att hitta ett stimulerande arbete där jag får arbeta med drift- och underhållsfrågor, och då gärna på orten då jag trivs så bra i Luleå.

Har du några tips till framtida studenter på Luleå tekniska univeristet?

Om det är frågan om ett ingenjörsprogram så tycker jag att man bör repetera ämnena matematik och fysik innan studiestart om det var länge sedan sist, då dessa kommer utgöra en stor del av kurserna under första läsåret. Repetitionen kommer sannolikt minska risken för att hamna på efterkälken, vilket leder till en behagligare resa.