Toppbild kompletterande ingenjörsutbildning

Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad ingenjörsutbildning från annat land 120 hp

Publicerad: 8 mars 2017

Utbildningens mål är att underlätta för ingenjörer med utländsk examen att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Efter genomförd utbildning erhålles intyg. Utbildningen startar hösten 2018.

Den tvååriga utbildningen startar hösten 2018. Utbildningen ger den som har en avslutad utländsk ingenjörsutbildning möjlighet att profilera och bredda sina kunskaper, färdigheter och förmågor för att utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för. Utbildningen finns även på följande lärosäten:

Utbildningens innehåll

Utbildningen består huvudsakligen av ett antal gemensamma kurser som förbereder studenten för den svenska arbetsmarknaden. Dessa kurser kompletteras med individuellt valda kurser utifrån den enskilde studentens behov och mål. De individuella kursvalen planeras gemensamt med studenten i början av utbildningen.

Både svenska och engelska används som undervisningsspråk i kurserna. Efter avslutad utbildning erhåller studenten ett utbildningsintyg som beskriver utbildningen samt avslutade kurser.

Fastställd utbildningsplan presenteras senare.

Behörighet

  • Avslutad utländsk högskoleutbildning till ingenjör eller en annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning till ingenjör med inriktning som motsvarar en på befintlig utbildning vid Luleå tekniska universitet (1992:1434).
  • Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet kräver en avslutad utländsk gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska. Om du har gått ut gymnasiet efter 1 januari 2010 måste du dessutom ha goda kunskaper i matematik. Läs mer om kravet för svenska och engelska här: https://www.antagning.se/sv/Det-har-galler-for-dig-som-gatt/Utlandsk-gymnasieutbildning/

Urval baseras på:

  • Tidigare utbildning
  • Kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen
  • Andra för utbildningen sakliga omständigheter

Ansökan

Ansökan öppnar 15 mars 2018 och pågår till den 15 april 2018. Ansökan sker på  antagningen.se

Kontaktpersoner

Susanne Ljunghager

Ljunghager, Susanne - Handläggare

Organisation: Studentservice, Verksamhetsstöd
Telefon: 0920-493364
Mats Näsström

Näsström, Mats - Biträdande professor, Huvudutbildningsledare, Bitr. Föreståndare Fastelaboratoriet

Organisation: Datorstödd maskinkonstruktion, Produkt- och produktionsutveckling, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491241
Jonny Johansson

Johansson, Jonny - Universitetslektor, Docent, Huvudansvarig utbildningsledare

Organisation: Industriell elektronik, EISLAB, Institutionen för system- och rymdteknik
Telefon: 0920-491703