Hoppa till innehållet

Lärarutbildning

Utbildningarna vid Luleå tekniska universitet rymmer lärarprogram för förskola, grundskola och gymnasium. Alla våra lärarutbildningar innehåller praktik.

Människor har olika sätt och olika takt att lära sig på. Det gör läraryrket omväxlande och roligt. Som student vid lärarutbildningen lär du dig att se både den enskilde elevens och hela gruppens behov. Lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet använder ny teknik på ett sätt som hjälper och stödjer dig i din lärarroll.

Förskollärare
Program på grundnivå
Förskollärare (distans)

210 Högskolepoäng

Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3
Program på grundnivå - avancerad nivå
Grundlärare, inriktning mot grundskolans årskurs 4-6
Program på grundnivå - avancerad nivå
Ämneslärare, inriktning mot gymnasieskolan
Program på grundnivå - avancerad nivå
Program på avancerad nivå
Specialpedagog (distans)

90 Högskolepoäng

Utbildningsvetenskap, magister
Program på avancerad nivå
Kompletterande Pedagogisk Utbildning
Program på grundnivå - avancerad nivå
Program på Luleå tekniska universitet
Program på grundnivå - avancerad nivå
Instagram logo
Följ oss på Instagram

Lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet har nu Instagram. Följ oss för att se vad som är på gång.