Hoppa till innehållet

Gymnasieelever testade universitetet

Publicerad: 11 februari 2016

Under två dagar har Luleå tekniska universitet haft besök av 240 gymnasielever från hela landet för att delta i minikurser, minimässa och en sittning. Lena Nyström, universitetsadjunkt vid Luleå tekniska universitet ser arrangemanget som ett utmärkt tillfälle för ungdomar att bekanta sig med universitetet.

– Det här en möjlighet för de som funderar på högre studier att få en inblick i ett ämne som kan relatera till en senare utbildning. Dessutom får de vandra runt och titta på campus och träffa studenter från alla delar av universitetet, säger Lena Nyström.

Identifiera en god ledare

När lärarutbildningarna vid Luleå tekniska universitet bjöd in till sin minikurs var temat ledarskap och vad som gör en bra ledare.

– Utifrån sina egna erfarenheter vill vi att eleverna själva ska identifiera vad det är att vara en god ledare och i vilka sammanhang de kan träffa ledare, berättar Lena Nyström som ansvarade för minikursen.
Lena Nyström som själv prisats för sina pedagogiska insatser ser ett särskilt starkt samband mellan ledarskap och lärarprofessionen.

Interaktion och inflytande

– Hur du som lärare tolkar din roll som ledare är fullständigt avgörande för hur du sedan designar undervisningen. Men just gentemot dessa besökare har vi valt att vidga perspektivet så att det inte bara handlar om klassrummet utan om ledarskap överhuvudtaget, säger Lena Nyström och betonar vikten av interaktion i en lärande situation.

– Mina tankar om ledarskap och lärande kretsar mycket kring att studenterna ska tillåtas utöva inflytande över sin egen lärprocess och att de får skapa sitt lärande tillsammans med andra. I en lärande situation så handlar det inte om att jag ska lära någon något utan om att den personen ska lära sig själv något. Det med hjälp av positivt ledarskap och god struktur på undervisningen.

Nya insikter

Lena Nyström hoppas att deltagarna vid kursen känner sig nöjda med dagen.

– Jag vill att de tar med sig nya insikter gällande vad ett positivt ledarskap kan vara och att de fick tydliggöra för sig själva om det här med ledarskap är något de vill använda sig av i framtiden och utbilda sig till. Och skulle det vara så är ju lärarprogrammet ett perfekt program att söka sig till.

Adrian Stigsson 18 år, Östersund – naturvetenskaplig linje

– För mig är en bra ledare rolig, trevlig och mänsklig. En som inte bara är lärare konstant utan också en som kan ta rollen som vän, utan att tappa sin auktoritet.

 

Melanie Åström 18 år, Kiruna – samhällsvetenskaplig linje

– En bra ledare är initiativrik och ödmjuk. Ledaren ska få saker att hända men utan att skapa hierarkier. Då är det inte en hälsosam ledarroll.

Kontakt

Läs även