Hoppa till innehållet
Program på Luleå tekniska universitet

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

90 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Denna lärarutbildning är unik på så sätt att den praktikdriven. Med det menas att du parallellt med fokuserade studier också utvecklar skickligt lärarskap genom att arbeta och vara aktiv i en skarp utbildningsverksamhet. Utbildningen sker i samverkan med stiftelsen Teach for Sweden (TfS).

Lärarutbildningen är en del av TfS ledarskapsprogram och vänder sig till dig som har akademiska studier inom ett undervisningsämne i grundskolans år 7-9 och vill komplettera detta med en pedagogisk utbildning som ger dig en ämneslärarexamen. Information om programmet lämnas av TfS, till vilka även ansökan lämnas. En ryggrad i denna lärarutbildning är dess fokus på ledarskap. Är du enbart intresserad av en lärarutbildning som ger dig möjlighet att komplettera tidigare utbildning med en ämneslärarexamen? Sök istället Kompletterande pedagogisk utbildning. Mer information hittar du på LTU.SE.

Utbildningens innehåll

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 hp och utgörs av kurser som med tydlig progression bearbetar en kärna av generella kunskaper knutna till läraryrket. Dit hör exempelvis ungdomars utveckling och lärande, ledarskap i klassrummet, bedömning och betygsättning, läroplansteori och vetenskapsteori. Vidare ingår ämnesdidaktik samt det som traditionellt kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en omfattning av 30 hp. I denna utbildning är den verksamhetsförlagda delen integrerat i de kontinuerliga studierna genom hela utbildningstiden. Inom ramen för TfS ledrskapsprogram söker du en placering på en skola och det är genom ditt arbete på skolan som du också genomför din lärarutbildning. Lärarutbildningen avslutas med att du skriver ett eget utvecklingsarbete utifrån ditt ämnesområde. Utbildningen leder till en examen mot arbete i grundskolan årskurs 7-9. 

Utbildning ges som distansutbildning inom ramen för de två år som ledarskapsprogrammet pågår men genomförs de tre första terminerna. Lärarutbildningen har inga obligatoriska fysiska träffar förutom avslutning med 2-3 dagars sammankomst vid Campus Luleå. För denna träff gäller obligatorisk närvaro. Däremot sker löpande några träffar inom ledarskapsprogrammet, se TfS för mer information. Programmet kräver dator, datorutrustning (webcamera och headset) och internetanslutning.. 

Var kan jag jobba?

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om examensbevis för ämneslärarexamen för grundskolans årskurs 7-9. När du fått examensbevis kan du ansöka hos Skolverket om lärarlegitimation. Utbildningen ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen.

Anmälan
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning
Luleå, Distans, Hösten 2022

Startdatum 2022-08-29, v.35 2022
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 1
I utbildningen ingår en obligatorisk träff i slutet av programmet motsvarande 2-3 dagar
Anmälan till Teach for Swedens ledarskapsprogram sker på www.teachforsweden.se/
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt För ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, beroende på poängomfattning. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Universitetet bedriver utbildningen med stöd av Förordning (2011:686) och urval sker med stöd av 8 § i förordningen. Urvalet baseras på grundläggande och särskild behörighet i enlighet med fastställd utbildningsplan och urvalsordning. Därutöver styrs urvalet av acceptans till stiftelsen Teach for Swedens (TfS) ledarskapsutvecklingsprogram, till vilket separat urval sker genom TfS.

  • Akademiska: 100%

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna-Karin Gullberg

Anna-Karin Gullberg, Universitetslektor, Utbildningsledare SKPU

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0911-72651