Hoppa till innehållet
Program på Luleå tekniska universitet

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

90 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Denna tvååriga utbildning för att bli ämneslärare åk 7-9 är unik på så sätt att den är arbetsintegrerad och inriktad på ledarskap. Utbildningen ges på 75% studietakt och omfattar 90 hp och en integrerad ledarskapsutbildning som sker i samverkan med stiftelsen Teach for Sweden (TFS).

Utbildningen vänder sig till dig som har akademiska studier inom minst ett undervisningsämne och vill komplettera detta med en pedagogisk utbildning som ger dig en ämneslärarexamen med utökad kompetens inom ledarskap. De ämnen som antas är matematik, teknik, fysik, biologi, kemi och språk. Ansökan görs på Teach for Swedens hemsida: www.teachforsweden.se. Är du enbart intresserad av en lärarutbildning som ger dig möjlighet att komplettera tidigare utbildning med en ämneslärarexamen? Sök istället Kompletterande pedagogisk utbildning. Mer information hittar du på www.ltu.se.

Utbildningens innehåll

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning (SKPU) omfattar 90 hp. Du är schemalagd 4 dagar i veckan på en grundskola åk 7–9 och en dag i veckan är schemalagd för distansundervisning vid lärosätet.   Studierna utgörs av kurser som har en tydlig progression och momenten är i stor utsträckning arbetsintegrerade vilket innebär att teori och praktik varvas med varandra. Det verksamhetsförlagda lärandet inriktar sig på ledarskap och metodik i klassrummet. I utbildningen läggs stor vikt vid ämnesdidaktik som ges i alla kurser i respektive förstaämne. Alla studenter läser ämnesdidaktik i matematik. Dessutom bearbetas mer generella kunskaper knutna till läraryrket. Dit hör exempelvis skolhistoria, ungdomars utveckling och lärande, bedömning och betygsättning, läroplansteori och vetenskapsteori, specialpedagogik, språkutvecklande lärande och digital kompetens. I sista delen av utbildningen implementeras ledarskaps- och didaktiska kunskaper i utvecklingsprojekt inom ämnesdidaktik, klassrumsledarskap och skolutveckling.

Utbildningen ges som distansutbildning under två år. Undervisningen sker digitalt på fredagar. På Teach for Swedens hemsida: www.teachforsweden.se finner du information om ledarskapsprogrammet och dess obligatoriska träffar. 

Programmet kräver dator, datorutrustning (webcamera och headset) och internetanslutning.

Var kan jag jobba?

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om examensbevis för ämneslärarexamen för grundskolans årskurs 7–9. När du fått examensbevis kan du ansöka hos Skolverket om lärarlegitimation. Utbildningen ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7–9 i de ämnen som ingår i examen. Dessutom kan man hos Skolverket ansöka om att få behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 samt gymnasiet. 

Anmälan
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning
Luleå, Distans, Hösten 2023

Startdatum 2023-08-28, v.35 2023
Luleå
Dagtid, 75%
Svenska
Obligatoriska: 1
I utbildningen ingår en obligatorisk träff i slutet av programmet motsvarande 2-3 dagar
Anmälan till Teach for Swedens ledarskapsprogram sker på www.teachforsweden.se/
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt För ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, beroende på poängomfattning. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Universitetet bedriver utbildningen med stöd av Förordning (2011:686) och urval sker med stöd av 8 § i förordningen. Urvalet baseras på grundläggande och särskild behörighet i enlighet med fastställd utbildningsplan och urvalsordning. Därutöver styrs urvalet av acceptans till stiftelsen Teach for Swedens (TfS) ledarskapsutvecklingsprogram, till vilket separat urval sker genom TfS.

  • Akademiska: 100%

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Anna-Karin Gullberg

Anna-Karin Gullberg, Universitetslektor, Utbildningsledare SKPU

Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0911-72651