Utbwebben - defaultbild för program swe

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning

90 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Denna lärarutbildning ingår i stiftelsen Teach for Swedens (TfS) ledarskapsprogram och vänder sig till dig som har akademiska studier inom ett undervisningsämne i grundskolans år 7-9. Information om programmet lämnas av TfS, till vilka även ansökan lämnas.

Särskild Kompletterande pedagogisk utbildning kan sökas om du redan har akademiska studier, exempelvis fristående kurser eller examen från program med relevant innehåll, och vill komplettera detta med en pedagogisk utbildning som ger dig en ämneslärarexamen. Är du enbart intresserad av en lärarutbildning som ger dig möjlighet att komplettera tidigare utbildning med en ämneslärarexamen? Luleå tekniska universitet erbjuder även programmet Kompletterande pedagogisk utbildning. Mer om innehåll, förkunskapskrav och anmälan till det programmet finner du på LTU.SE.

Utbildningens innehåll

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning omfattar 90 hp och utgörs av tre kurser om 30 hp vilka innehåller en kärna av generella kunskaper knutna till läraryrket. Dit hör exempelvis ungdomars utveckling och lärande, bedömning och betygsättning, läroplansteori och vetenskapsteori. Vidare ingår ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en omfattning av 30 hp. Studenten skriver ett eget utvecklingsarbete omfattande 12,5 hp. Utbildningen leder till en examen mot arbete i grundskolan årskurs 7-9. Examen kan avläggas på grundnivå eller på avancerad nivå, beroende på antal ämnen och ämnenas omfattning.

Utbildning ges som distansutbildning under tre terminer. Programmet har inga obligatoriska träffar under termin ett och två. Däremot avlutas programmet  med 2-3 dagars sammankomst vid Campus Luleå. För denna träff gäller obligatorisk närvaro. Programmet kräver dator, datorutrustning (webcamera och headset) och internetanslutning. I utbildningen ingår VFU, verksamhetsförlagd utbildning, om totalt 20 veckor, fördelat på tre terminer. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenten på en anvisad grund- eller gymnasieskola på heltid. Under termin 1 gör studenten 5 veckors VFU, 5 veckor under termin 2 och 10 veckor under termin 3. All VFU genomförs inom ramen för studentens anvisade plats vid en grundskola. 

Var kan jag jobba?

Efter avslutad utbildning kan du ansöka om examensbevis för ämneslärarexamen för grundskolans årskurs 7-9. När du fått examensbevis kan du ansöka hos Skolverket om lärarlegitimation. Utbildningen ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 i de ämnen som ingår i examen.Har du studerat musik eller dans så kan du även arbeta i den kommunala musikskolan/kulturskolan eller vid någon folkhögskola.

Anmälan
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning
Luleå, Distans, Hösten 2020

Startdatum 2020-08-31, v.36 2020
Luleå
Dagtid, 100%
Svenska
Obligatoriska: 1
I utbildningen ingår en obligatorisk träff i slutet av programmet motsvarande 2-3 dagar
Anmälan till Teach for Swedens ledarskapsprogram sker på www.teachforsweden.se/
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt För ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, beroende på poängomfattning. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Universitetet bedriver utbildningen med stöd av Förordning (2011:686) och urval sker med stöd av 8 § i förordningen. Urvalet baseras på grundläggande och särskild behörighet i enlighet med fastställd utbildningsplan och urvalsordning. Därutöver styrs urvalet av acceptans till stiftelsen Teach for Swedens (TfS) ledarskapsutvecklingsprogram, till vilket separat urval sker genom TfS.

  • Akademiska: 100%

Vill du veta mer om programmet?

I utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser. Läsordningen visar i vilken ordning som kurserna i programmet läses. I examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen.

Vanliga frågor

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Oskar Gedda

Oskar Gedda, Pedagogisk utvecklare, utbildningsledare särskild kompletterande pedagogisk utbildning

Organisation: Pedagogik, Högskolepedagogiskt centrum, Verksamhetsstöd
Telefon: 0911-72625