Hoppa till innehållet

Kompletterande Pedagogisk Utbildning

90 Högskolepoäng, Program på grundnivå - avancerad nivå
Detta är en lärarutbildning för den som har akademiska studier inom ett eller flera undervisningsämne/n i gymnasieskolan eller grundskolan 7-9. Utbildningen omfattar 90 hp, och innehåller centrala kunskapsområden inom läraryrket. Ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning ingår.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan sökas av den som redan har akademiska studier, exempelvis fristående kurser eller examen från program med relevant innehåll, och vill komplettera detta med en pedagogisk utbildning som ger en lärarexamen.

Utbildningens innehåll

KPU omfattar 90 hp och utgörs av åtta kurser vilka innehåller en kärna av generella kunskaper knutna till läraryrket, bland annat läroplansteori och didaktik, utveckling och lärande, som ska ha ett tvärvetenskapligt perspektiv där kognitionsvetenskap ingår, samt specialpedagogik, sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt bedömning och betygssättning. Vidare ingår ämnesdidaktik. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i en omfattning av 30 hp. Studenten skriver en självständig ämnesdidaktisk uppsats omfattande 15 hp. Vårt placeringsområde är Norrbotten men vår ambition är att studenterna kan göra sin VFU på hemorten eller närliggande ort. Utbildningen leder till en examen mot arbete i grundskolan årskurs 7-9 eller en examen mot arbete i gymnasieskolan. Examen avläggs på grundnivå eller på avancerad nivå, beroende på antal ämnen och ämnenas omfattning. Kompletterande Pedagogisk Utbildning ges som distansutbildning. Programmet kräver dator, datorutrustning (webcamera och headset) och internetanslutning. I utbildningen ingår VFU, verksamhetsförlagd utbildning, om totalt 20 veckor, fördelat på tre terminer. Under den verksamhetsförlagda utbildningen är studenten på en grund- eller gymnasieskola på heltid. Under termin 1 gör studenten 5 veckors VFU (preliminärt under andra halvan av höstterminen), 5 veckor under termin 2 och 10 veckor under termin 3. 

Efter avslutad utbildning kan studenten ansöka om examensbevis för ämneslärarexamen. När studenten fått examensbevis är det möjligt att hos Skolverket ansöka om lärarlegitimation. Utbildningen ger behörighet att undervisa i det ämne/de ämnen som ingår i examen, i den skolverksamhet för vilken examen är utfärdad eller i ämnet/ämnena i skolverksamheten närmast nedan (examen mot gymnasieskolan = behörighet att undervisa i ämnet/ämnena i gymnasieskolan samt grundskolan 7-9 samt vuxenutbildningen; examen mot grundskolan 7-9 = behörighet att undervisa i ämnet/ämnena i grundskolan 7-9 samt i grundskolan 4-6. För Musik och Moderna språk gäller ännu mer omfattande behörighet).

Karriärmöjligheter

Utbildningen ger behörighet att undervisa i det ämne/de ämnen som ingår i examen, i den skolverksamhet för vilken examen är utfärdad eller i ämnet/ämnena i skolverksamheten närmast nedan (för Musik och Moderna språk gäller ännu mer omfattande behörighet). 

Anmälan
Kompletterande Pedagogisk Utbildning, inriktning 7-9,
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2024

Startdatum 2024-09-02, v.36 2024
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Svenska
Undervisning och examination sker digitalt. Deltagande i obligatoriska examinationer krävs.
LTU-83006
2024-04-15
30
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt för ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, om omfattningen är minst 60/45 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För ämneslärarexamen, gymnasiet minst ett undervisningsämne omfattande 120 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, filosofi, psykologi, dans, naturkunskap, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan), sociologi, pedagogik. Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett undervisningsämne kan ingå i examen, om omfattningen är minst 90 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 120 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Ämnesinriktningar med stor anställningsbarhet har högsta prioritet

  • Akademiska: 100%
Anmälan öppnar 2024-03-15

Anmälan
Kompletterande Pedagogisk utbildning, inriktning gymnasiet,
Ortsoberoende, Distans, Hösten 2024

Startdatum 2024-09-02, v.36 2024
Ortsoberoende
Dagtid, 100%
Svenska
Undervisning och examination sker digitalt. Deltagande i obligatoriska examinationer krävs.
LTU-83005
2024-04-15
40
Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt för ämneslärarexamen, högstadiet minst ett undervisningsämne omfattande 90 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan). Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett eller två undervisningsämnen kan ingå i examen, om omfattningen är minst 60/45 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 90 hp.

För ämneslärarexamen, gymnasiet minst ett undervisningsämne omfattande 120 hp, bland följande ämnen: engelska, matematik, svenska, musik, svenska som andraspråk, geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, biologi, fysik, kemi, teknik, filosofi, psykologi, dans, naturkunskap, moderna språk (gäller vissa språk, se hänvisning om ämneskrav nedan), sociologi, pedagogik. Inom ramen för ämnesstudierna ska studenten ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 15 hp (totalt 30 hp krävs för examen på avancerad nivå. Ytterligare ett undervisningsämne kan ingå i examen, om omfattningen är minst 90 hp. Ämnena svenska, samhällskunskap och musik ska alltid omfatta minst 120 hp.

För specifik information om ämneskrav se Ltu.se under Mer om anmälan, förkunskapskrav och urval.

Urval

Ämnesinriktningar med stor anställningsbarhet har högsta prioritet

  • Akademiska: 100%
Anmälan öppnar 2024-03-15

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

 

Q  Hittade du inte svar på dina frågor?   

antagning.se finns svar på många frågor när det gäller anmälan, antagning och behörighet. Du kan också kontakta oss med allmänna frågor om att studera på Luleå tekniska universitet och frågor kopplade till behörighet och antagning.

 

Frågor om programmet

Har du detaljfrågor om programmet som du inte hittar svar på under programsidorna eller i utbildningsplanen, tveka inte att kontakta oss.

Annbritt Palo

Annbritt Palo, Biträdande professor, Utbildningsledare ämneslärarprogrammet och KPU, fristående kurser språk

Organisation: Svenska med didaktisk inriktning, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-492513