Hoppa till innehållet

Jobba åt Volvo, Scania eller Atlas Copco redan under studietiden!

Publicerad: 17 november 2021

Under utbildningen i maskinteknik får du arbeta med verkliga utmaningar från företag och samhället för att skapa mer hållbara, snabbare eller enklare lösningar. Projekten leder ofta till examensarbeten eller anställning efter studierna. Du får också chansen att samarbeta med andra från utbildningen och lära dig att hantera ett större projekt från start till slut.

Redan från årskurs två börjar du arbeta med skarpa projekt

Projektkurserna består av en mängd olika projekt, ofta tillsammans med företag, där studenter ska skapa eller förbättra en produkt. Tidigare studentprojekt har bland annat bestått i utveckling av självkörande fordon och nya koncept för materialtransport och skogsbruk. I projekten sammarbetar alla inriktningar med varandra i sina respektive roller.

Studenter berättar

Både Samuel Hedström och Kalle Rehnström framhåller hur givande det varit att jobba i ett så verklighetsnära projekt.
– Att ha fasta ramar och en budget som begränsar gör att man tvingas till utveckling. Man får justera projektet längs resans gång, kompromissa och hitta lösningar. Hade vi haft obegränsat med pengar hade vi såklart kunnat göra snyggare och kanske bättre lösningar, men nu hade vi en budget att förhålla oss till. Precis som det är i riktiga livet, säger Samuel Hedström.
– Det är en stor lärdom – att det finns experter. Ställ frågor och överlåt arbetet till dem istället för att exempelvis svetsa själv, säger Samuel Hedström.
En annan lärorik sak med projektet är enligt gruppen att den mesta kontakten varit med företag snarare än handledare vid universitetet.
Bilderna är tagna av PRINT, maskinsektionen eget PR-utskott.