Toppbild - Program

Masterutbildningar

Du som har en akademisk grundexamen, t ex en kandidatexamen eller annan examen på 180 högskolepoäng eller mer kan söka till en masterutbildning eller magisterutbildning.
För mer information om vilka ämnesområden som krävs, se respektive utbildning.