Hoppa till innehållet

Masterutbildningar

Du som har en akademisk grundexamen, till exempel en kandidatexamen eller en annan examen på minst 180 högskolepoäng kan söka till en masterutbildning eller magisterutbildning. För mer information om vilka ämnesområden som krävs, se respektive utbildning.

Program på avancerad nivå
Arktiska mineralresurser

120 Högskolepoäng

Data Science, Luleå tekniska universitet
Program på avancerad nivå
Data Science, magister

60 Högskolepoäng

Program på avancerad nivå
Elektrifiering, master

120 Högskolepoäng

Geovetenskap, inr malmgeologi och miljögeokemi, master
Program på avancerad nivå
Geovetenskapliga resurser
Program på avancerad nivå
Foto: Petra Älvstrand
Program på avancerad nivå
Informationssäkerhet, master
Program på avancerad nivå
Program på avancerad nivå
Jordatmosfär och solsystem, master
Program på avancerad nivå
Kompositmaterial, master
Program på avancerad nivå
Kompositmaterial, master

120 Högskolepoäng

Materialteknik, master
Program på avancerad nivå
Materialteknik, master

120 Högskolepoäng

Musikalisk gestaltning, konstnärlig master
Program på avancerad nivå
Naturresursförvaltning
Program på avancerad nivå
Rymdfarkostdesign, master
Program på avancerad nivå
Rymdfarkostdesign, master

120 Högskolepoäng

Rymdvetenskap och rymdteknik, master
Program på avancerad nivå
Program på avancerad nivå
Tillämpad AI, master

120 Högskolepoäng

Tribologi, master
Program på avancerad nivå
Tribologi, master

120 Högskolepoäng

Träteknik, master
Program på avancerad nivå
Träteknik, master

120 Högskolepoäng

Master Programme in Maintenance Engineering
Program på avancerad nivå
Underhållsteknik, master

120 Högskolepoäng

Väg- och vattenbyggnad, inr jord- och bergbyggnad, master
Program på avancerad nivå