Samhällsvetenskapliga utbildningar

Luleå tekniska universitet erbjuder etablerade kandidatutbildningar inom samhällsvetenskap. Om du vill specialisera dig finns det ofta möjlighet att komplettera din utbildning med en magister- eller masterexamen.

Våra utbildningar inom samhällsvetenskap riktar sig till dig som vill vara med och påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning och på ett sätt som gynnar den enskilda individen. Våra program berör områden som människa, samhälle, organisation, kommunikation och teknik. Våra före detta studenter jobbar idag som exempelvis jurister, chefer och projektledare.

Våra samhällsvetenskapliga program