Hoppa till innehållet

Skådespelarprogrammet

Skådespelarprogrammet startade 1996 som ett unikt samarbetet mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottensteatern. Som student på skolan har du daglig kontakt med praktiskt teaterarbete genom skolans fysiska läge direkt i anslutning till Norrbottensteatern.

Här utbildas skådespelare för teater, TV, film och radio. Huvudämnet är scenisk framställning och övriga basämnen är röst och tal, kropp och rörelse, sång samt teori. Alla olika delar i utbildningen syftar till att den blivande skådespelaren ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för att på ett självständigt sätt lösa sceniska uppgifter både inom en ensemble och på egen hand.