Hoppa till innehållet

Specialistsjuksköterska

Efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor är stor inom olika områden.
På Luleå tekniska universitet finns en möjlighet för dig som vill fördjupa och specialisera dina kunskaper inom yrket som sjuksköterska.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor vänder sig till dig som är har svensk legitimation som sjuksköterska, kandidatexamen i omvårdnad och har arbetat som sjuksköterska motsvarande minst 6 månader heltid. 

Specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är på avancerad nivå och leder till specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen i omvårdnad. Programmen ges på helfart som distansstudier och ger möjlighet till flexibla studier, det gäller inte för inriktningen mot psykiatri, se informationen om den inriktningen. Under de verksamhetsförlagda studierna får du tillfälle att använda dig av dina teoretiska kunskaper och omsätta dem till praktisk handling.