Specialistsjuksköterska

På Luleå tekniska universitet finns en möjlighet för dig som vill fördjupa och specialisera dina kunskaper inom yrket som sjuksköterska. I dagens ökade vårdbehov finns en stor efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor inom olika områden.

Specialistutbildningar för sjuksköterskor vänder sig till dig som är har svensk legitimation som sjuksköterska, kandidatexamen i omvårdnad och har arbetat som sjuksköterska motsvarande minst 6 månader heltid. 

Specialistsjuksköterskeutbildningarna vid Luleå tekniska universitet är på avancerad nivå och leder till specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen i omvårdnad. Programmen ges på helfart som distansstudier och ger en möjlighet till flexibla studier. Under de verksamhetsförlagda studierna får du tillfälle att använda dig av dina teoretiska kunskaper och omsätta dem till praktisk handling.

Samtliga specialistutbildningar för sjuksköterskor med start höstterminen 2019, är öppna för anmälan fram till 15 mars.