Utbildningar inom området hållbart och attraktivt samhällsbyggande

Här hittar du våra utbildningar inom hållbart och attraktivt samhällsbyggande. Det handlar om planering, byggande, miljö, utformning, användning, förvaltning,  säkerhet och förnyelse.

En extra utmaning är att utforma fungerande stadsmiljöer även i områden där klimatet är mycket kallt