Hoppa till innehållet
Foto: Privat
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

”Det bästa med mitt jobb är att jag får vara med och utforma och bygga morgondagens samhälle”

Publicerad: 14 december 2020

Namn: Andreas Storm | andreas.storm@ncc.se
Program: Civilingenjör väg- och vattenbyggnad, inriktning byggande
Tjänst: Trainee-anställning på NCC Infrastructure i Östergötland med kontor i Linköping. Jag är även delaktig i MTP, Master Trainee Program, på NCC.

”Andreas ex-jobb har varit till stor nytta i vårt nya projekt P-hus Neptunus. Examensarbetet har bidragit till att optimera produktionscykeln vid byggnation av parkeringshus med spännbalkssystem. Arbetet har genererat en erfarenhetsåterföring mellan olika avdelningar inom NCC vilket är NCC:s styrka som stort företag. Andreas kommer att följa projektets olika skeden under sin traineeperiod.”

– Jörgen Kernell, Produktionschef för Civil Östergötland, NCC Infrastructure

Varför valde du att läsa det här programmet?

Jag har alltid tyckt om att bygga och konstruera saker. Under barndomen lekte jag med lego och byggde kojor. Under min studietid på universitetet växte mitt intresse fram för betongkonstruktioner. Efter studenten tog jag ett sabbatsår och reste till Sydamerika. Där fick jag på nära håll se hur bristande infrastruktur hämmade samhällets utveckling. Ett icke-fungerande vägnät försvårar för transporter och sätter stopp för den sociala välfärdens utveckling. Jag upplevde långa bilköer som fick till följd att räddningsfordon inte kom fram, att kvaliteten på vägarna var låg vilket begränsade bilarnas hastigheter och att vattnet ur kranen inte gick att dricka. Då bestämde jag mig. Jag vill vara med och påverka och bygga morgondagens samhälle. En fungerande infrastruktur är grunden för att ett samhälle ska kunna utvecklas. I Sverige är stor del av infrastrukturen föråldrad och kommer att behöva restaureras inom en snar framtid och kompletteras av nya byggnationer. När jag tittade på utbildningsalternativ fastnade jag för civilingenjör väg- och vattenbyggnads inriktning byggande.

Möjligheten till praktik var viktigt för mig när jag skulle välja utbildning. Utbildningen här på LTU gav mig precis det jag efterfrågade. När jag sökte praktik fick jag komma med ett förslag på ett praktikupplägg efter den mall som LTU har framtagit. Det som främst fick mig att välja NCC Östergötland var att de kunde ge mig möjligheten att kunna utvecklas på ett bra sätt och erbjuda de moment som fanns i praktikupplägget. En annan viktig del var den ljusa marknaden för NCC Östergötland med anläggningsprojekt i länet och med en Ostlänk som inom en snar framtid kommer att byggas. Praktiken gav en värdefull inblick i NCC:s breda verksamhet och gav en uppfattning om vilka arbetsmöjligheter man har efter examen.

Fördelen med den här utbildningen är att man får en internationellt gångbar examen som ger möjligheter att kunna arbeta utomlands såväl som i Sverige. Byggmarknaden är väldigt stark och i kommer att utvecklas vidare. En ökande befolkning och en växande ekonomi kommer att bidra till behovet av en fungerande och expansiv infrastruktur.

Vad gör du på ditt nuvarande arbete?

Jag började på NCC Östergötland i samband med min praktik i sju månader. Under praktiken arbetade jag fem månader i produktion på olika byggarbetsplatser och två månader på specialistenheten med kalkylering av anbudsprojekt och inköp. Efter min praktik fick jag god hjälp av Jörgen Kernell, produktionschef NCC Östergötland, att välja inriktningkurser i min fortsatta utbildning som skulle kunna vara till gagn för mig i mitt blivande yrkesliv. Praktiken ledde till sommarjobb då jag arbetade med produktion av parkeringshus som byggs med spännbalkssystem. Detta ledde till att mitt examensarbete hos NCC Östergötland handlade om effektivisering vid byggnationer av parkeringshus: ”Effektivisering av parkeringshusbyggnationer: En fallstudie av spännbalkssystem” som blev färdig i år 2020. Min handledare på LTU, Dr. Jarkko Erikshammar, har en stor del i att examensarbetet blev så användbart och att NCC i framtiden kan ha stor nytta av det vid byggnation av nya parkeringshus.

Jag har nu en trainee-anställning inom MTP, Master Trainee Program, på NCC i Östergötland. Traineeprogrammet pågår i 18 månader med tillhörande mentorskapsprogram på ytterligare 12 månader. I programmet får man prova olika arbetsuppgifter i olika delar av organisationen. I dagsläget arbetar jag på inköpsavdelningen med inköp kopplat till NCC:s nya parkeringshus P-hus Neptunus i Linköping och med inköp till nya stadsutvecklingsprojektet Inre hamnen i Norrköping.

”En trainee hos oss på NCC kommer ha testat på olika yrkesroller inom organisationen och kommer därigenom att få en god förståelse och inblick i projektens olika skeden. Det leder till att studenten får en bra helhetsförståelse och därigenom kan arbeta mer självständigt efter traineeprogrammet. Under traineeperioden kommer personen att få en bättre förståelse för NCC som företag och dess varierande verksamhet.” - Jörgen Kernell, Produktionschef för Civil Östergötland NCC Infrastructure

Har du några tips och råd till studenter på det här programmet?

Utbilda dig inom något som du tycker är roligt och intressant för det leder oftast till att du engagerar dig mer och får ut mer av utbildningen. Ta del av studentlivet och lär känna nya personer. Glöm inte bort att ha roligt. Jag har fått vänner för livet. Ibland kan namnet på en utbildning vara missvisande. Fäst dig inte vid det. Utbildningen Väg- och Vattenbyggnad ger en bred utbildning med möjlighet att arbeta i en stor och varierad bransch.

Försök bredda ditt nätverk under utbildningen och hitta kontakter ute i arbetslivet. Om du redan under dina studier har kontakt med en framtida arbetsgivare kan få hjälp med att välja kurser och du är också mer insatt i arbetet när du är utexaminerad.

Jag rekommenderar att göra en halvårspraktik för att få en bättre förståelse för sin utbildning och samtidigt få ny motivation för kommande kurser. Var nyfiken och våga tänka nytt. Här har du möjlighet att möta din framtida arbetsgivare redan under studietiden.