Fler sökalternativ

Sökresultat

1-20 av 344
Affärer och digitalt entreprenörskap, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/I00/I0018N

I kursen lär du dig grunden i tjänsteutveckling och hur detta angreppssätt kan användas för att förstå och designa affärsmodeller för digitala tjänster.

Arbetsmiljö och organisation, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/A00/A0019A

Efter att ha avslutat denna kurs kommer du att ha kunskap och kompetens för att kunna utveckla säkra och friska arbetsplatser som bidrar till ökad kvalité.

Arbetsmiljöledning, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/A00/A0004A

Kursen avser att ge studenten möjlighet att aktivt skaffa grundläggande kunskaper om tillämpad systematisk arbetsmiljöledning.

Arbetspsykologi, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/P00/P0006A

Kursen avser att ge grundläggande arbetspsykologiska kunskaper med relevans för yrkesrollen som medarbetare eller chef.

Arbetsrätt, 15 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/J00/J0009N

Kursens mål är att ge kunskaper om det arbetsrättsliga regelsystemet och samspelet mellan arbetsmarknadens parter.

Arbetsterapi: Digitala utmaningar och möjligheter i hälso- och sjukvård, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/course/A70/A7025H

Digitaliseringen i hälso – sjukvården går idag mycket snabbt vilket medför omställningar för såväl hälso-sjukvårdspersonal , patienter som för samhällsmedborgarna.

ArcGIS, 7,5 Högskolepoäng
Nybörjarkurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/L00/L0005B

Kursen ger grundläggande kunskaper om uppbyggnad och funktionssätt hos programvaran ArcGIS.

Astrofysik och kosmologi, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/F00/F0027T

Denna kurs är en gedigen introduktion till Astrofysik & Kosmologi – ämnesområden som erhållit flertalet Nobelpris de senaste åren. Vi använder den internationellt välkända läroboken ”An Introduction to Modern Astrophysics” av Carroll & Ostlie

Att handleda i verksamhetsförlagd utbildning, VFU, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/P00/P0064P

Kursen riktar sig till lärare inom förskola och skola och syftar till att utveckla och fördjupa handledarkompetensen hos lärare i den verksamhetsförlagda delen (VFU) i lärarutbildningen.

Att skapa dans för barn och unga, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på grundnivå: http://www.ltu.se/edu/course/A00/A0024G

Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom dansområdet och lärare från hela landet, som undervisar t.ex. vid kulturskolor annan frivillig dansverksamhet eller på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet eller inom förskolan samt lärarstudenter.

Avancerad Data Mining, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/course/D70/D7043E

Kursen ger kunskap om hantering av datavetenskapliga problem. Kursen fokuserar på maskininlärningstekniker, klassificering mha beslutsträd och logistisk regression, Expectation Maximization, Support Vector Machines, Markov och Bayesian network.

Avancerad miljörätt, 15 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/course/J70/J7001N

Kursen behandlar juridiska möjligheter för att hantera globala miljöproblem såsom klimatförändringar eller gränsöverskridande föroreningar.

Avancerad modellbyggnad, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/course/D70/D7011A

I kursen utvecklas och fördjupas din förmåga att bygga modeller med moderna tekniker och modern utrustning.

Batterier för ett hållbart samhälle: från råmaterial till battericeller, 7,5 Högskolepoäng
Fortsättningskurs på avancerad nivå: http://www.ltu.se/edu/course/K70/K7006K

Kursen ger kunskaper om elektrokemi, batteriuppbyggnad, mineralogi samt utvinningsprocesser och återvinningsmetoder för litiumjonbatterier. Kursen är ett är samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Uppsala universitet och Northvolt.

Guide till sök utbildning

Här kan du söka fram våra program och kurser. Du hittar också utbildningsplaner, examensbeskrivningar och kursplaner med litteraturlistor.

Du kan bland annat avgränsa din sökningen till:

•  "Program" om du vill bli student och läsa en utbildning som leder till en examen
•  "Fristående kurs" om du vill läsa enstaka kurser
•  "Jag är programstudent" om du redan är student och vill söka efter kurser i ditt program eller kurser som kan väljas som valfri kurs
•  "Examen" om du är intresserad av att läsa mer om en examen

På den engelska sidan kan du även välja
•”Exchange student at LTU” för dig som är presumtiv utbytesstudent, nominerad för utbytesstudier av ditt hemmauniversitet

Sökfunktion

Förutom att fritextsöka efter utbildningar kan du avgränsa din sökning genom att välja ett eller flera sökalternativ. Genomför en sökning genom att klicka på knappen "Sök »”.

 

Förklaring sökalternativ

Sökalternativ

Beskrivning

Sök utbildning

Välj vilken typ av utbildning du vill avgränsa din sökning till.

  • program om du vill bli student och läsa en utbildning som leder till en examen
  • fristående kurs om du vill läsa enstaka kurser vid LTU
  • jag är programstudent om Du redan är student och vill söka efter kurser i ditt program eller kurser som kan väljas som valfri kurs
  • examen om du är intresserad av att läsa mer om en examen

På den engelska sidan kan du även välja

  • ”Exchange student at LTU” för dig som är presumtiv utbytesstudent, nominerad för utbytesstudier av ditt hemma universitet

Termin

Välj den termin du är intresserad av.

Läsperiod

Varje termin är indelad i perioder. Höstterminen består av; Läsperiod 1 och Läsperiod 2. Vårterminen består av Läsperiod 3 och Läsperiod 4.

Välj den läsperiod du är intresserad av.

Fritext

Du kan söka på delar av ett ord eller ett helt ord. Skriv ett sökord i sökfältet. Om du vill söka med flera ord så måste du skriva in ett jokertecken (*) för att hänsyn ska tas till ord skrivna mellan och efter orden. Exempelvis) Examensarbete * naturresursteknik *

Öppna för anmälan

Välj ”Visa bara utbildningar som är öppna för anmälan” om du enbart är intresserad av de som går att anmäla sig till just nu på antagning.se

Nivå

Välj

  • förutbildning om du vill gå en förberedande utbildning, till exempel tekniskt basår.
  • grundnivå om du vill gå en utbildning som inte bygger på en akademisk examen
  • avancerad nivå om du exempelvis vill gå en masterutbildning eller någon annan utbildning som bygger på en akademisk examen

Välj ”Visa bara utbildningar som inte kräver tidigare högskoleutbildning” om du enbart är intresserad av nybörjarutbildning.

Ort

Välj den ort du är intresserad av.

Ortsoberoende innebär att orten är flexibel.

Undervisningsform

Här kan du söka fram utbildningar som går på distans. När du gjort det kan du välja att bara se utbildningar utan sammankomster.

Undervisningstid

Här kan du välja att söka fram utbildningar där lektionerna genomförs exempelvis dagtid, kvällstid eller veckoslut.

Studietakt

Heltid, 100 %, motsvarar 30 högskolepoäng per termin.
Deltid, mindre än 100 %, betyder att du läser mindre än 30 hp per termin.
Välj "Alla" om det inte spelar någon roll för dig om utbildningen är på heltid eller deltid.

Undervisningsspråk

Välj det undervisningsspråk som du är intresserad av.

Examen

Här kan du välja vilken examen du vill att din utbildning ska leda till. Exempelvis Civilingenjörs examen eller Lärarexamen.

Institution

En institution är den primära arbetsplatsen för studenter, forskare, lärare med flera. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ett enda eller flera närbesläktade ämnen.

Schemamodul

För att underlätta planeringen av kursval finns ett modulschema med fasta schemapositioner. Kurser i samma modul innebär schemakrockar och tentamens krockar.  
 
Du kan söka efter kurser i en viss modul genom att ange modulens nr, som exempelvis 2 eller 4, eller så anger du en viss kombination, som exempelvis 1+6.

 Det är även möjligt att filtrera sökning på intresseområden och ämnen i ämnesträdet.

Nedlagda eller avvecklade utbildningar

Nedlagda eller avvecklade utbildningar återfinns via "Visa bara nedlagda/avvecklade utbildningar.

Sökresultat

Från sökresultatet är det möjligt att gå vidare till utbildningssidor eller direkt till detaljinformation om exempelvis förkunskaper och hur man anmäler sig till utbildningen en specifik termin. Det är även möjligt att gå direkt till en utbildningsplan, kursplan eller examensbeskrivning.

examensbeskrivningen anges lokala och centrala krav som måste vara uppfyllda för en viss examen. För att uppfylla kurskraven i en examen kan man dels studera på ett program eller, om inget program erbjuds, läsa fristående kurser enligt den kurskravslista som finns för en examen.

utbildningsplanen finns en beskrivning av hur programmet är upplagt med avseende på exempelvis innehåll och kurser.

kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Utbildningssidor

På utbildningens första sida får du information om vilka terminer som utbildningen erbjuds.

Klicka på knappen ”Läs mer »” för att läsa mer om utbildningen, vilka förkunskaper den har samt hur och när du kan anmäla dig. När det är öppet för att ansöka till utbildningen gör du det via antagning.se.

Nedan ges en förklaring till begrepp som används.

Anmälan

Begrepp

Beskrivning

Period

När utbildningen startar.

För kurs får du även information om;

Läsperiod: Varje termin är indelad i läsperioder. Höstterminen består av; Läsperiod 1 och Läsperiod 2. Vårterminen består av Läsperiod 3 och Läsperiod 4.

Schemamodul: För studenter som läser ett program kan det vara viktigt att se i vilken modul en kurs ges. Kurser i samma modul innebär schemakrockar och tentamenskrockar.

"Ej modulsatt" innebär att kursen inte modulsätts.

"Ska modulsättas" innebär att det ännu ej är fastställt vilken modul som kursen har.

Undervisning

När under veckan och med vilken hastighet studierna bedrivs. Program genomförs vanligtvis på heltid (100 %), men undantag förekommer. Många kurser genomförs på halvfart (50 %) då en kurs ofta läses parallellt med annan kurs. Heltid motsvarar 30 högskolepoäng per termin.

Antal träffar

En distansutbildning innebär ofta en kombination av träffar på campus, på lärcentra och/eller via informations- och kommunikationsteknik. En obligatorisk träff innebär en träff där fysisk närvaro är ett måste till skillnad från icke obligatoriska träffar där närvaro är valfritt.


Förkunskaper

För att du ska kunna antas till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Behörighetskraven, eller förkunskapskraven, delas in i grundläggande behörighet och särskild behörighet.

För att få börja ett program på avancerad nivå krävs att du har en akademisk examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng. För kurser kan andra krav gälla.

Urval

Till utbildningar där antalet behöriga sökande är större än tillgängliga utbildningsplatser måste ett urval göras. Urval görs bland sökande som uppfyller såväl grundläggande som särskild behörighet och den som beviljats dispens. Urvalet kan grundas på betyg, högskoleprovsresultat, arbetsprov, akademiska poäng m.m.

Här kan du läsa vilket urval som tillämpas för denna utbildning.