Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Dans i skolan

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, A0010G
Kursen riktar sig till förskollärare och lärare från hela landet, som undervisar på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet och lärarstudenter samt yrkesverksamma inom dansområdet.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2022