Hoppa till innehållet
Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Dans i skolan

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, A0010G
Kursen riktar sig till förskollärare och lärare från hela landet, som undervisar på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet och lärarstudenter samt yrkesverksamma inom dansområdet.

Intresset för dans i skolan ökar och fler elever får nu tillgång till dansens specifika kunskapsinnehåll dels genom att arbeta med dansen som uttrycksform i skolan och dels genom att använda dansen som en viktig metod för annat lärande. 
Kursen är ett samarbete med institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till dansens kunskapsinnehåll med utgångspunkt i verksamheter med dans i skolan. 
I kursen kommer dansens betydelse för skolelevers utveckling såväl teoretiskt som praktiskt att behandlas. Didaktik för obligatorisk dansundervisning är ett viktigt tema för kursen. Kursen ger också metoder för dans- och språkutveckling. Dans i skolan-kursen arbetar med begreppen kroppsmedvetenhet, fantasi, glädje, självkänsla, delaktighet och lärande. 

Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning och bestäms i samråd med de sökande. Undervisningen äger rum under 4 tillfällen fredagar (eftermiddag) samt lördagar (förmiddag) vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning. 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Cecilia Björklund-Dahlgren

Cecilia Björklund-Dahlgren, Professor

Organisation: Danspedagogik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72753
Rum: K115 - Piteå»