Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriell produktionsmiljö 7,5 högskolepoäng

Industrial Production Environment
Grundnivå, A0011A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell produktionsmiljö
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi
Ingår i huvudområde
Teknisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt samt kunskaper i Ergonomi (A0015A Ergonomi 1) och D0030A Design: process och medtod eller motsvarande kunskaper


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen förväntas studenten

  • ha skaffat sig kunskap om historisk utveckling och teoretisk grund för utformning av produktionssytem
  • ha förståelse för den industriella produktionsmiljön och produktionsorganisationens villkor
  • ha en god bas för ytterligare kunskapsbyggnad i området
  • ha ökad kunskap om projektarbete och förståelse för ledarskapets betydelse i mindre och större grupper
  • ha förmåga att själv genomföra begränsade undersökningar och utvärderingar av produktionssystm

Kursinnehåll
Produktionsutveckling genom tiderna: Hantverk, massproduktion, lean.
Produktionssystemet: Klassifikation, terminologi, typexempel.
Produktionssystemets industriella miljö: Volym och flexibiltet, standardprodukter och kundanpassning. Produktionsdesign: Från koncept till drift. Prestanda: Produktivitet och effektivitet.
Fältstudie: Produktionsmiljö i praktiken.
Laborationer: Produktionsstyrning, Standardiserat arbete, Produktstruktur, Värdeflödesanalys, Produktionsspel.
Projektarbete: Teori och färdigheter från lektioner, fältstudie och laborationer tillämpas under utveckling av ett monteringssystem.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner som ägnas åt teorigenomgång och tillämpningsövningar. Gästföreläsare från näringslivet bidrar med erfarenheter och relevans. Fältstudie genomförs i små projektgrupper, och innehåller planering, observationer, intervjuer och rapportarbete. I fältstudien undersöks hur ett produktionssystem är uppbyggt och fungerar i praktiken. Varje student besöker minst två företag. Laborationer utförs i mindre studentgrupper. Laborationerna innehåller lagarbete, kreativa övningar, problemlösning och spel. Under projektarbetet utvecklar studenterna ett monteringssystem. Arbetet genomförs i större grupper och omfattar såväl teoretiskt som praktiskt arbete. Utöver schemalagd tid arbetar studenterna enskilt och i grupp med hemuppgifter, fältstudie och projekt.

Examination
Skriftlig tentamen, samt skriftlig och muntlig redovisning av hemuppgifter, projektarbete och laborationer. Rättning av tentamen enligt alternativ A i \"Regler för tentamen\". Kursen ges med differentierade betyg.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Magnus Stenberg

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Bellgran, Monika& Säfsten, Kristina, Produktionsutveckling – Utveckling och drift av produktionssystem, Studentlitteratur, 2005
Refferenslitt.
Peterson, P m fl., LEAN - Gör avvikelser till framgång, Part Development, 2009
Bicheno, J., Ny verktygslåda för Lean: För snabbt och flexibelt flöde, Revere AB, 2007

Information om övrigt kursmaterial meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenG U 3 4 54.50ObligatoriskH07
0005LaborationerU G#1.00ObligatoriskH11
0007Muntlig och skriftlig presentation av projektarbeteU G#2.00ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen har fastställts av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14