Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Produkt- och produktionsdesign 7,5 högskolepoäng

Product-and Manufacturing Design
Grundnivå, A0013A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Industriell design
Ämnesgrupp (SCB)
Övriga tekniska ämnen
Ingår i huvudområde
Teknisk design

Behörighet

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp inom ämnesområdet Industriell design varav följande kurser ska ingå och vara avklarade med minst godkänt resultat: Design: process och metod (D0030A) 15 hp, Ergonomi 1 (A0015A) 7,5 hp, Industriell produktionsmiljö, (A0011A) 7,5 hp, Industriell ekonomi med ett hållbarhetsperspektiv (G0010N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens mål är att ge studenten möjlighet att:
 
•    Visa förmåga att kritiskt analysera produkt- och produktionsdesign ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
•    Visa förmåga att kritiskt analysera och motivera hur utformning och materialval påverkar produkt- och produktionsdesign.
•    Visa förmåga att tillämpa kunskap om att planera projekt, utforska kontext, skapa idéer och prototypa produkt- och produktionsdesign i ett tillämpat projekt.


Kursinnehåll
Kursen fokuserar på interaktionen mellan produkt- och produktionsdesign, hur materialval och design påverkar produktionsmetoder. Kursen lär ut ett arbetssätt där marknadsundersökning, produktutveckling och utveckling av tillverkningsprocessen sker parallellt.

Kursen är en projektkurs där studenten med utgångspunkt från en uppdragsbeskrivning skall utveckla/förbättra en produkt utifrån ett användarperspektiv, med avseende på design, ergonomi och tillverkning.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Projektarbete i grupp där studenterna förväntas planera sin egen tid och jobba i ett projekt som skall handla om utveckling/förbättring av en produkt från uppdragsbeskrivning. Under kursen förväntas studenterna ta kontakt med lämpliga företag för att inhämta nödvändiga kunskaper till projektet.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt slutbetyg på kursen krävs att projektarbete med skriftlig redovisning samt muntliga presentationer utförts med godkänt resultat. Obligatorisk närvaro gäller för del- och slutredovisningar. Projektarbete genomförs i grupp.

Betygsskala: U, 3, 4, 5

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Peter Törlind

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
• Chris Lefteri, Making It: Manufacturing Techniques for Product Design, Laurence King Publishers (2012), ISBN: 9781856697491

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003ProjektarbeteG U 3 4 57.50ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Stig Karlsson 2012-03-06

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17