Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Avfallsteknik

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, A0013B
Kursen ger kunskaper om kommunala och industriella avfall, om avfallshanteringssystemens uppbyggnad och funktion, samt avfallshanteringens relevans för samhälle och miljö.

I ämnet avfallsteknik ingår alla aspekter av avfallshantering: uppkomst, insamling, behandling, återvinning och slutligt omhändertagande av avfall. I kursen studeras viktiga avfallsströmmar i samhället och avfallskarakterisering, dvs metoder för att bestämma avfallsmaterialens egenskaper, återvinningsbarhet och miljörisker. Avfallsteknik är ett tvärvetenskapligt ämne med både tekniskt, naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Avfallshanteringens lagreglering diskuteras, och hur lagar, organisation och ekonomi påverkar vilken teknik för avfallsbehandling som är genomförbar. I kursen behandlas viktiga enhetsoperationer inom avfallshantering och deras funktion, t ex förbränning med energiutvinning, kompostering och produktion av biogas från organiskt avfall. Arbete i avfallstekniks laboratorium ingår i kursen, med kunskap om säkerhetsregler för laboratoriearbete. Resultat från laborationer bearbetas statistiskt i kursen och användas som underlag för att dra slutsatser om avfallsmaterialen och för att fördjupa förståelsen för problem och möjligheter i avfallshantering.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Lale Andreas

Lale Andreas, Biträdande professor

Organisation: Avfallsteknik, Geovetenskap och miljöteknik, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-492262