Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dansteknik 7,5 högskolepoäng

Dance Technique
Grundnivå, A0014G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundkurs i dans och lärande 1 (U0003G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutat kurs ha tillägnat sig en grundläggande nivå i sin dansteknik och expressivitet inom dansområdet.

Kursen består av 2 moment.

Lärandemål för "Moment 1: Dansgestaltning, 6 hp"
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

 • a) praktiskt tillämpa dansträningsprocessens olika delar i syfte att utveckla färdigheter i dans.
 • b) praktiskt tillämpa och reflektera över kompletterande träningsmetoder.
 • c) använda grundläggande terminologi inom olika dansgenrer och träningsmetoder.
Lärandemål för "Moment 2: Dans och lärande 1,5 hp"
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
 • d) reflektera över sin egen tillämpning av olika dansträningsmetoder.

Kursinnehåll

Moment 1: Dansgestaltning

 • Dansundervisning
 • Danskomplementär träning
 • Terminologi
Moment 2: Dans och lärande
 • Dans och lärande: självutvärdering

Genomförande

Dansträning, självständigt arbete, grupparbete, reflektion, instudering och litteraturstudier.


Examination

Moment 1: Dansgestaltning

 • Prov 1) Individuell praktisk gestaltning - tre danstekniker (mål a)
 • Prov 2) Individuell praktisk examination - danskomplementär träning (mål b)
 • Prov 3) Individuell skriftlig examination - terminologi (mål c)
Moment 2: Dans och lärande
 • Prov 4) Individuell skriftlig examination - självutvärdering (mål d)

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
00031 Individuell praktisk gestaltning Dansteknik moment 1U G VG *6.00ObligatoriskH13
00042 Ind. praktisk examination Danskomplementär träning mom 1U G VG *0.50ObligatoriskH13
00053 Individuell skriftlig examination Terminologi moment 1U G VG *0.50ObligatoriskH13
00064 Individuell skriftlig examination Självutvärdering mom 2U G VG *0.50ObligatoriskH13

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17