KURSPLAN

Dansteknik 7,5 högskolepoäng

Dance Technique
Grundnivå, A0014G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundkurs i dans och lärande 1 (U0003G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutat kurs ha tillägnat sig en grundläggande nivå i sin dansteknik och expressivitet inom dansområdet.

Kursen består av 2 moment.

Lärandemål för "Moment 1: Dansgestaltning, 6 hp"
Efter avslutat moment ska studenten kunna:

 • a) praktiskt tillämpa dansträningsprocessens olika delar i syfte att utveckla färdigheter i dans.
 • b) praktiskt tillämpa och reflektera över kompletterande träningsmetoder.
 • c) använda grundläggande terminologi inom olika dansgenrer och träningsmetoder.
Lärandemål för "Moment 2: Dans och lärande 1,5 hp"
Efter avslutat moment ska studenten kunna:
 • d) reflektera över sin egen tillämpning av olika dansträningsmetoder.

Kursinnehåll

Moment 1: Dansgestaltning

 • Dansundervisning
 • Danskomplementär träning
 • Terminologi
Moment 2: Dans och lärande
 • Dans och lärande: självutvärdering

Genomförande

Dansträning, självständigt arbete, grupparbete, reflektion, instudering och litteraturstudier.


Examination

Moment 1: Dansgestaltning

 • Prov 1) Individuell praktisk gestaltning - tre danstekniker (mål a)
 • Prov 2) Individuell praktisk examination - danskomplementär träning (mål b)
 • Prov 3) Individuell skriftlig examination - terminologi (mål c)
Moment 2: Dans och lärande
 • Prov 4) Individuell skriftlig examination - självutvärdering (mål d)

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur presenteras i samband med kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
00031 Individuell praktisk gestaltning Dansteknik moment 1U G VG *6.00ObligatoriskH13
00042 Ind. praktisk examination Danskomplementär träning mom 1U G VG *0.50ObligatoriskH13
00053 Individuell skriftlig examination Terminologi moment 1U G VG *0.50ObligatoriskH13
00064 Individuell skriftlig examination Självutvärdering mom 2U G VG *0.50ObligatoriskH13