Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Arbetsmiljö och organisation 7,5 högskolepoäng

Work and organisation on human terms
Grundnivå, A0019A
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Arbetsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Arbetsvetenskap och ergonomi

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa grundläggande kunskap om människan fysiska och kognitiva förutsättningar och behov, samt visa förmåga att tillämpa dessa kunskaper för att designa hållbara arbeten, organisationer, arbetsplatser, produkter, tekniska system och processer.

Kursinnehåll
Kursen består av grundläggande fysisk och kognitiv belastningsteori, organisatorisk och social arbetsmiljö, samt hur samspelet mellan arbetsmiljö och ekonomi skapar hållbara produktionssystem och ett hållbart arbetsliv.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs genom självständiga studier med hjälp av internetbaserat material. Studenten ska genom övningar och individuella inlämningsuppgifter visa att hen tagit till sig kursinnehållet och uppfyller kursmål.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För godkänt i kursen ska studenten ha genomfört kursens samtliga övningar. Kursen examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter där studenten får chans att visa en djupare förståelse för kursinnehåll och att hen uppnåt kursmålen. Krav kan ställas även på muntlig presentation av inlämningsuppgift.

Övrigt
Kursen går bra att läsa även på engelska. Kontakt: ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se.

Examinator
Therese Öhrling

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
För kursen kommer den webbaserade onlinekursen On human terms att användas som kurslitteratur. Onlinekursen ägs av Prevent och är gratis att ta del av här: onhumanterms.org. Materialet består av videoföreläsningar (tillgängligt på svenska och engelska) samt av engelska textfiler som är en digital version av boken Arbete och teknik på människans villkor (finns utgiven på svenska och engelska) som går bra att använda som svenskt alternativ till kurslitteraturen, Se referenser nedan.

onhumanterms.org (Prevent)

Svenskt alternativt
Bohgard, M. mfl. (red) 2019. Arbete och teknik på människans villkor. Prevent.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Övningar och quizarU G#5.00ObligatoriskH20
0002Individuell skriftlig inlämningU G#2.50ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11