KURSPLAN

De svenska minoritetsfolkens kultur med betoning på samisk och tornedalsfinsk musik och dans 7,5 högskolepoäng

The Culture of the Swedish Minorities with an emphasis on Samian and Tornedalen Finnish music and dance
Grundnivå, A0022G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Patrik Häggqvist, Huvudansvarig utbildningsledare KKL 2019-06-26

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- visa kunskap om de svenska minoritetsfolkens kultur med betoning på samisk och tornedalsk musik och dans 

Färdighet och förmåga 

Efter avslutad kurs ska studenten 
- kunna identifiera och känna igen karakteristiska drag för samisk och tornedalsk musik och dans samt kunna delta i gemensam dans och musik som genuint representerar de svenska minoritetsfolken med betoning på samisk och tornedalsk musik och dans
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 
Efter avslutad kurs ska studenten 
- ha kännedom om minoritetsfolkens situation i ett minoritets- och urfolksperspektiv 

 

Kursinnehåll
  • föreläsningar
  • seminarier
  • workshops


Genomförande
Gruppdundervisning

Examination
Kursen examineras genom seminarier och workshops

Examinator
Susanna Leijonhufvud

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001SeminarierU G VG3.50ObligatoriskH19
0002WorkshopsU G VG4.00ObligatoriskH19