Utbwebben - defaultbild för kurser swe

De svenska minoritetsfolkens kultur med betoning på samisk och tornedalsfinsk musik och dans

7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, A0022G
Kursen vänder sig främst till pedagoger som verkar i den svenska skolan och förskolan.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2020