Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Att skapa dans för barn och unga

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, A0024G
Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom dansområdet och lärare från hela landet, som undervisar t.ex. vid kulturskolor annan frivillig dansverksamhet eller på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet eller inom förskolan samt lärarstudenter.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2023