Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Att skapa dans för barn och unga

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, A0024G
Kursen riktar sig till yrkesverksamma inom dansområdet och lärare från hela landet, som undervisar t.ex. vid kulturskolor annan frivillig dansverksamhet eller på samtliga stadier i det allmänna skolväsendet eller inom förskolan samt lärarstudenter.

Barns och ungas behov av fysisk aktivitet är stort och intresset för dans för barn och ungdomar ökar. Kursen vill ge ett vidgat perspektiv på danspedagogik för att lärare vid kulturskolor, skolor och andra som är verksamma inom dansområdet ska kunna hitta nya metoder för att nå nya grupper med dansen. Fokus är dansen som konstform och uttrycksform i frivillig dansverksamhet och i skolan. Kursen ger också metoder för dans- och språkutveckling och kursen arbetar också med begreppen dans, genus, uttryck, kroppsmedvetenhet, delaktighet, identitet och lärande.
Kursen är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet och institutet Dans i skolan och syftar till att ge de studerande tillgång till en vidgad form av danspedagogik.
I kursen kommer dansens betydelse för barns och ungas utveckling såväl teoretiskt som praktiskt att behandlas. Danspedagogik, konstnärligt pedagogiskt arbete och dansprojekt är ett viktigt tema för kursen. Undervisningen sker i grupp i form av föreläsningar, auskultationer och dansträning och bestäms i samråd med de sökande. Undervisningen äger rum under 5 tillfällen fredagar (eftermiddag) samt lördagar (förmiddag) vid Musikhögskolan i Piteå och inbegriper även viss distansundervisning.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Cecilia Björklund-Dahlgren

Cecilia Björklund-Dahlgren, Professor

Organisation: Danspedagogik, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0911-72753