Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dans och konstnärliga processer 15 högskolepoäng

Dance and artistic processes
Grundnivå, A0028G
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten : 

- skapa och genomföra ett konstnärligt projekt
- planera och genomföra danslektioner för olika målgrupper på en grundkäggande nivå
- reflektera och diskutera kring dans, lärande och det kroppsliga ledarskapet  


Kursinnehåll
  • Projekt/konstnärlig produktion/föreställning 
  • Danspedagogik/didaktik  

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisning, föreläsningar, självständiga studier, grupparbete, fältstudier, diskussioner och litteraturstudier.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras muntligt och skriftligt genom gestaltning, skriftliga och muntliga redovisningar.

Examinator
Jenny Öhlund

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur fastställs senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Projekt/konstnärlig produktionU G#10.00ObligatoriskH21
0002Danspedagogik/didaktikU G#5.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad