Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dans 2 för ämneslärare 7,5 högskolepoäng

Dance 2 for Teachers in the Secondary School
Grundnivå, A0031G
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0003G Grundkurs i dans och lärande 1.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten:

 - praktiskt tillämpa dansteknik och dansgenrers specifika särart
 - reflektera över den egna utvecklingsprocessen


Kursinnehåll
  • Dansträning
  • Reflektion och analys
  • Litteraturstudier

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning, självständigt arbete och litteraturstudier

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Prov 1, Löpande redovisning
Prov 2, Praktisk examination

Examinator
Karolina Fällman

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur fastställs senast 10 veckor innan kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Löpande redovisningU G#5.00ObligatoriskV22
0002Praktiskt examinationU G#2.50ObligatoriskV22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad