Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Mattoxteknikens grunder 7,5 högskolepoäng

The basics of Mattoxtechnique
Grundnivå, A0033G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått kunskap i och om Mattoxteknik med utgångspunkt i dansteknik, expressivitet och dansgenrens specifika särart.

Kursen består av 1 moment. 

Efter avslutad kurs ska studenten:
a) praktiskt gestalta Mattoxteknik, expressivitet och Mattoxteknikens specifika särart

b) reflektera över egna styrkor och utmaningar

c) redogöra för Mattoxteknikens bakgrund och uppbyggnad

f) göra en stilanalys och jämförande studier


Kursinnehåll

Moment 1 
-Dansgestaltning (Mattoxteknik)
-Reflektion
-Danskunskap och dansanalys


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen innehåller danslektioner i Mattoxteknik, föreläsningar, dvd-inslag, litteraturstudier, diskussioner samt eget arbete. 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom praktiska, gestaltande, skriftliga och muntliga redovisningar. 


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Tove Lojander

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Dans i världen, Redaktör Madeleine Hjort #
Frich, E. (1983). The Matt Mattox book of jazz dance. New York: Sterling Pub. Co..
Guarino, L. & Oliver, W. (red.) (2014). Jazz dance: a history of the roots and branches. Gainesville: University Press of Florida. #

# Studenterna kommer läsa olika delar av boken.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001DansgestaltningU G#5.50ObligatoriskH22
0002Danskunskap och dansanalysU G#2.00ObligatoriskH22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Reviderad