Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dans inom idrott och hälsa 7,5 högskolepoäng

Dance in the subject sport and health
Grundnivå, A0034G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
- Planera, genomföra och utvärdera dansundervisning inom idrott och hälsa
- Utforska dans och rörelse utifrån takt och rymt samt anpassat till musiken.
- Koppla de motoriska grundformerna och dess sammansatta former till dans och rörelse 

Kursinnehåll
Dans och rörelse inom grundskolans ämne idrott och hälsa. Vi arbetar med dansdidaktiska arbetssätt och hur vi kan använda oss av musik, takt och rymt inom dans. Vidare studeras hur olika rörelseformer kan anpassas till och stödja barns fysiska och motoriska utveckling och hälsa.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Praktiska moment, föreläsningar, litteraturstudier, eget arbete


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen mål examineras genom inlämningsuppgifter och redovisningar av studentens kunskaper.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Karolina Fällman

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Mattsson, Torun (2016). Expressiva dansuppdrag : utmanande läruppgifter i ämnet idrott och hälsa. Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org Första upplagan, Diss. Malmö : Malmö högskola, 2016, Antal sidor: 312
Sjöstedt-Edelholm, Elisabet, Wigert, Anne (2005). Att känna rörelse : en danspedagogisk metod. Stockholm: Carlsson Antal sidor: 86
Styrke, Britt-Marie ( red.) (2015). Kunskapande i dans - Om estetiskt lärande och kommunikation. Stockholm: Liber AB Antal sidor: 191

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001RedovisningU G#5.00ObligatoriskH22
0002Skriftlig examinationU G#2.50ObligatoriskH22

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11

Reviderad